Aicinām uz III Starptautisko Ekonomikas Forumu! – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » News » Aicinām uz III Starptautisko Ekonomikas Forumu!

Aicinām uz III Starptautisko Ekonomikas Forumu!

Ielūdzam zinātniekus, uzņēmējus un visus interesentus uz III Starptautisko Ekonomikas Forumu, ko rīko Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, Latvijas Zinātņu akadēmiju un valsts pētījumu programmas projekta INTERFRAME-LV atbalstu 31. oktobrī un 1. novembrī Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijā.

III Ekonomikas Forums “Uzņēmējdarbības atbalsts: traucējoši faktori, zinātniski pamatotie risinājumi, starptautiskā pieredze”(“Business support: critical points, science-based solutions, international experience”) ir viena no nozīmīgākām konferencēm Latvijā, kas kalpo par platformu zinātnieku, uzņēmēju un politiķu pieredzes apmaiņai un sadarbībai. Foruma mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību, veltot lielāku uzmanību uzņēmējdarbības attīstību traucējošo aspektu izzināšanai un sniedzot zinātniski pamatotās rekomendācijas mērķtiecīgas valsts un pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas darbības pilnveidošanai.

Forumā, sadarbojoties Latvijas un citu valstu uzņēmējiem un zinātniekiem, tiks izvērtēti praktiski orientētu pētījumu rezultāti, tajā skaitā tiks prezentēts LZA Ekonomikas institūta 2017. – 2018. gadā veiktais pētījums “Par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā” (autori: Dr. oec. Jānis Vanags, Dr. Ņina Linde, Dr. oec. Baiba Rivža, Mg. oec. Linda Sūniņa).

Balstoties uz jaunāko pētījumu secinājumiem, Forumā tiks analizēta Latvijas uzņēmējdarbības atbalsta vide, tās priekšrocības, trūkumi un attīstības iespējas.

Reģistrēties uz Forumu un apskatīt konferences programmu var mājaslapā: www.economicforum.lv

Informējam, ka pērkot biļetes līdz 1. oktobrim, saņemsiet 20% atlaidi! Tāpēc aicinām iegādāties pasākuma biļetes jau tagad – šeit.

Uz tikšanos Latvijas Zinātņu akadēmijā 31. oktobrī!