Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

AuthorSourceTitle
Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.10.Latvijas iedzīvotāju sastāvs, izvietojums un tā pārmaiņu izredzes XXI gadsimta 1.ceturksnī
Berdņikovs A., Pisarenko O.Rīga: īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, 2003., 36 lpp.Kultūru daudzveidība un iecietība Latvijā: Dati. Fakti. Viedokļi
Berdņikovs A., Pisarenko O.Riga: Secretariat of the Special Tasks Minister for social integration, 2003, 36 p.Cultural Diversity and Tolerance in Latvia: Data. Facts. Opinions.
Dovladbekova I., Landro E.Latvijas integrācija ES: jaunās Eiropas aprises, tautsaimniecības pielāgošana, LZA Ekonomikas institūts, Rīga, 2003., 129.-137.lpp.Ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju saistītie banku sistēmas darbības riski un to samazināšanas iespējas.
Eglīte P., Markausa I.M., Pavlina I., Brants M., Gņedovska I., Ivbulis B.Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem Nr.9.Ģimeņu veidošanās un valsts atbalsts ģimenēm atjaunotajā Latvijas Republikā
Jirgena H.Economic Science for Rural Development. – Jelgava: LLU EF, 2003., 334.-342.lpp. (ar līdzautoriem).Saimniekošanas dažādošanas iespējas Vidzemē
Jirgena H.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni. Nr.9. – Rīga, 2003., 141.-143.lpp. (ar līdzautoriem)Daudzfunkcionalitātes ideja no Korkas līdz Zalcburgai un Latvija
Karnīte R., Čurkina I.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā. – Rīga, 2003., 72.-24.lpp.Ekonomiskās augsmes faktori un to darbība Latvijā
Počs J., Počs U.LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2002.gadā Nr.8. LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija. – Rīga, 2003., 112.-116.lpp.Savstarpēji saistīto nozaru kompleksu veidošanas nosacījumi |Latvijas reģionu ekonomiskā potenciāla paaugstināšanai un izlīdzināšanai.
Dimza, VilnisEiropa, Latvija – Riga: LZA EI, 2003. – 206 lpp.Inovacijas pasaule