I Eiropas-Latvijas Ekonomikas forums ""Made in Latvia" - Latvijas ekonomiskā identitāte Eiropā un pasaulē" – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » News » I Eiropas-Latvijas Ekonomikas forums “”Made in Latvia” – Latvijas ekonomiskā identitāte Eiropā un pasaulē”

I Eiropas-Latvijas Ekonomikas forums “”Made in Latvia” – Latvijas ekonomiskā identitāte Eiropā un pasaulē”

I Eiropas-Latvijas Ekonomikas forums “”Made in Latvia” – Latvijas ekonomiskā identitāte Eiropā un pasaulē” notika 2017. gada 26. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē. Lai stimulētu vietējo un ārvalstu investīciju ienākšanu un uzņēmējdarbības attīstību Latvijā ilgtermiņā, Forums pievērsa lielu uzmanību resursiem Latvijā, un, izmantojot zinātnisko potenciālu noteica jaunas nišas un avotus uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā. Forums kļuva par platformu zinātnieku, uzņēmēju un politiķu pieredzes apmaiņai un sadarbībai. Forumu atklāja LR Ministru prezidents Māris Kučinskis un Eiropas Parlamenta un LR Saeimas deputāti.
Foruma plenārsēdēs tika apspriestas tēmas par radošumu kā inovatīvas ekonomikas pamatu, Latvijas pievilcību ārvalstu investīcijām un viedās ekonomikas attīstības scenārijiem Latvijā, kā arī tika diskutēts par dažādu industriju attīstības tendencēm un perspektīvām Latvijā. Savukārt, paneļdiskusija “Made in Latvia” tika veltīta Latvijas tēlam dažādos eksporta tirgos.

Forumu rīkoja Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV pētniekiem.

Forumu apmeklēja 130 dalībnieki klātienē, kā arī online tiešraidē bija iespēja vērot Foruma gaitu attālināti: LMT straumē, LMT partnerorganizāciju mājas lapās, LZA mājas lapā, FB u.c.

Forumu apmeklēja 17 vēstniecību pārstāvji no šādu valsts vēstniecībām Latvijā: Ungārijas, Vācijas, Jāpanas, Francijas, Polijas, Krievijas, Itālijas, Azerbajdžānas, Ķīnas, Lietuvas, Somijas, Moldavas, Lielbritānijas, Grūzijas, Zviedrijas, Ukrainas, Kanādas.

Dalībnieku vidū bija arī daudzi politiķi, septiņi EM ierēdņi, uzņēmēji, zinātnieki un jaunieši.

Foruma gaita un rezultāti tika plaši atspoguļoti internet izdevumos un masu medijos:
· http://baltnews.lv/authors/20170516/1019770598.html
· http://baltnews.lv/news/20170427/1019582704.html
· http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/…
· http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/…
· http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/…
· http://www.baltic-course.com/rus/opinion/?doc=129375
· http://www.baltic-course.com/rus/opinion/?doc=129360
· http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/…
· http://www.lza.lv/index.php…
· http://www.lza.lv/index.php…
· http://www.llu.lv/…/norisinajies-i-eiropas-latvijas-ekonomi…
· https://www.latviesi.com/…/6063-pirmais-eiropas-latvijas-e…/
· http://www.ludzaspartneriba.lv/…/norisinajas-i-eiropas-latv…
· http://straume.lmt.lv/…/konferenc…/ekonomikas-forums/1000271
· http://www.balticsww.com/…/forum-made-in-latvia%E2%80%9D-w…/
· http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/…
· http://www.lza.lv/images/stories/PROGRAMM_ENG.pdf
· http://www.lza.lv/index.php…
· http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/…
· https://www.lamb.lv/ru/news/sobitija-dnja/85736.html
· http://www.lza.lv/index.php…
· http://www.lza.lv/index.php…
· u.c.