Institūta direktore uzstājas Juridiskās Koledžas organizētajā starptautiskajā zinātniskā konferencē – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » News » Institūta direktore uzstājas Juridiskās Koledžas organizētajā starptautiskajā zinātniskā konferencē

Institūta direktore uzstājas Juridiskās Koledžas organizētajā starptautiskajā zinātniskā konferencē

Piektdien, 27.aprīlī Institūta direktore Dr. Ņina Linde ar ziņojumu “Kopīgais un atšķirīgais uzņēmējdarbības atbalsta sistēmā Latvijā un Lietuvā” piedalījās Juridiskās Koledžas organizētajā starptautiskajā zinātniskā konferencē “Ilgtspējīga attīstība un tiesiskums turbulentā biznesa un politiskajā vidē”. Konference tika veltīta Baltijas valstu dibināšanas simtgadei un notika Starptautiskās zinātnes nedēļas un Latvijas Juristu dienu ietvaros.


Zinātniskās konferences īpaša vērtība ir starpdisciplinārā pieejā ilgtspējīgas attīstības un tiesiskuma problēmas aplūkošanā, kā arī Baltijas un citu valstu zinātnieku un augstskolu mācībspēku sadarbībā. 
LZA Ekonomikas institūtam bija patiess gods būt par konferences sadarbības partneri kopā ar Rīgas Stradiņa universitāti, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centru, Utenas koledžu, Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un Latvijas Juristu biedrību.

Īpašs paldies konferences galvenajam organizatoram un moderatoram, Juridiskās koledžas direktoram, Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavam Jundzim, kurš to novadīja augstā līmenī un sirsnīgā un konstruktīvā atmosfērā!