Jelgavā ar uzņēmēju, zinātnieku un pakalpojumu sniedzēju piedalīšanos notikusi diskusija par uzņēmējdarbības atbalstu – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » News » Jelgavā ar uzņēmēju, zinātnieku un pakalpojumu sniedzēju piedalīšanos notikusi diskusija par uzņēmējdarbības atbalstu

Jelgavā ar uzņēmēju, zinātnieku un pakalpojumu sniedzēju piedalīšanos notikusi diskusija par uzņēmējdarbības atbalstu

Kāda ir uzņēmējdarbības atbalsta esošā situācija, labā prakse un attīstības potenciāls reģionos? Vai uzņēmējdarbības atbalsts ir jākoncentrē valsts rokās vai vairāk funkciju deleģēt pašvaldībām, vai arī šis uzdevums jāuzņemas pašiem uzņēmējiem?


Šie un citi aktuālie jautājumi tika apspriesti 19. februārī Jelgavā, kur Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizēja diskusiju „Uzņēmējdarbības atbalsts reģionos: esošā situācija, labākā prakse, sadarbības modeļi”. 

Diskusijā par uzņēmējdarbības atbalstu reģionos piedalījās Kurzemes un Zemgales lielie un mazie uzņēmēji, uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti, pašvaldību pārstāvji, pētnieki, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citu atbildīgo institūciju pārstāvji. 


Diskusijas laikā ir izskanējuši vairāki inovatīvi priekšlikumi par atbalsta programmas izveidi pilsētu uzņēmējiem, par vienota likuma izveidi par atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, par regulāru zināšanu audita veikšanu uzņēmējdarbības atbalsta institūciju speciālistu kompetences pārbaudei un citi. Diskusijas dalībnieki piedāvāja tieši plānošanas reģioniem kļūt par uzņēmējdarbības atbalsta centriem un lobijiem mazajiem uzņēmumiem. 


Ar visiem priekšlikumiem varēs iepazīties pēc pētījuma publicēšanas.