Kā paaugstināt uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas efektivitāti? Piedalies III Ekonomikas Forumā un uzzini! – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » News » Kā paaugstināt uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas efektivitāti? Piedalies III Ekonomikas Forumā un uzzini!

Kā paaugstināt uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas efektivitāti? Piedalies III Ekonomikas Forumā un uzzini!

Ekonomikas Forumu organizē Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, Latvijas Zinātņu akadēmiju, valsts pētījuma programmas projektu INTERFRAME-LV un citiem sadarbības partneriem.

Atklāta un patiesa zinātnieku, uzņēmēju un politiķu viedokļu, pieredzes un zinātniski pamatotu prognožu apmaiņa – pamats Foruma dalībnieku rezolūcijai ar iniciatīvām un priekšlikumiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Latvijā un Eiropā kopumā. Foruma idejām jāspēj ietekmēt Latvijas tautsaimniecības transformāciju, produktivitāti, ilgtspējīgas investīcijas un eksporta ieņēmumu palielināšanos, lai Latvija nokļūtu starp 10 Eiropas ekonomiski attīstītākajām valstīm.

Šī gada Foruma tēma un vadmotīvs – “BIZNESA ATBALSTS: traucējoši faktori, zinātnē balstītie risinājumi un starptautiskā sadarbība” – aptver šādus jautājumus:

 • · Kā paaugstināt uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas efektivitāti?
 • · Kas jārisina valsts institūcijām, mācību iestādēm, uzņēmējiem un pašiem darbiniekiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai?
 • · Latvija salīdzinājumā ar Lietuvu, Igauniju un citām valstīm: kas jādara, lai neatpaliktu no kaimiņvalstīm?
 • · Kāds finanšu atbalsts sagaidāms uzņēmumiem krīzes 2020 pārvarēšanai?
 • · Kāda ir banku sektora nākotne naudas atmazgāšanas apkarošanas apstākļos?
 • · Kā Eiropas reglamentējošā politika ietekmē uzņēmumus?
 • · Kāda ir finanšu sektora attīstības prognoze ģeopolitisko notikumu kontekstā?
 • · Kāds ir potenciāls un realitāte digitālās ekonomikas attīstībai?
 • · Kāda starptautiskā pieredze un sadarbība ir būtiska pievilcīgas investīciju vides nodrošināšanai?
 • · Kādas ir galvenās problēmas un riski, ar kuriem saskaras ārvalstu un vietējie investori?
 • · Kā izveidot vislabāko uzņēmējdarbības atbalsta vidi un iesaistīt arī jaunus cilvēkus uzņēmējdarbībā un attīstības procesos?

Forums Jums piedāvā:

– pirmajam uzzināt par aktuālāko pētījumu rezultātiem (ieskaitot Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta veiktā pētījuma “Par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā” rezultātus) un jaunākiem sasniegumiem ekonomikā;

– satikt atzītus profesionāļus biznesa ekonomikā – ārvalstu zinātniekus, uzņēmējus un praktiķus, politiķus, valsts un pašvaldību iestāžu speciālistus;

– atrast kādu zelta graudu un inovatīvu ideju priekš Jūsu projekta un zinātniskās darbības;

– gūt jaunus kontaktus un jaunus sadarbības partnerus;

– veicināt sadarbību starp Jūsu institūcijas zinātniekiem un uzņēmējiem;

– apmainīties ar paraugpraksi;

– piedalīties Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas iniciatīvu noteikšanā.

Pielikumā: plašāka informācija Foruma programmā.

Papildu informācija un reģistrācija: +371 – 20207092, e-mail: info@economicforum.lv

Rezervēt biļetes: www.economicforum.lv/tickets/