Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » News » Latvijas Zinātņu akadēmija stiprina sadarbību ar Kazahstānas Republiku pētniecības, zinātnes un inovāciju jomā

Latvijas Zinātņu akadēmija stiprina sadarbību ar Kazahstānas Republiku pētniecības, zinātnes un inovāciju jomā

2021. gada 20. augustā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika tikšanās starp Kazahstānas Republikas vēstnieku Latvijā Timuru Primbetovu un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ivaru Kalviņu. Diskusijā piedalījās arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta vadītāja Dr. Ņina Linde.

Tikšanās mērķis ir veicināt abpusēji bagātinošu sadarbību starp Latvijas un Kazahstānas zinātņu institūcijām zinātnes, pētniecības un inovācijas jomās. LZA prezidents Ivars Kalviņš vēstnieku iepazīstināja ar Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību, zinātnes attīstības prioritārajiem virzieniem, kā arī Latvijas zinātnes stiprajām pusēm un izaicinājumiem.

Kazahstānas vēstnieks Timurs Primbetovs informēja par notiekošajām politiskajām un sociāli ekonomiskajām reformām Kazahstānā, kā arī, diskutējot prezidentu Ivaru Kalviņu, dalījās ar Kazahstānas panākumiem iekšzemes zinātnes attīstībā, akcentējot Kazahstānas Zinātņu akadēmijas filiāļu atklāšanu valsts pilsētās un vietējās vakcīnas ražošanas pret Covid-19 “KazVac” izveidi.

Abas sarunā iesaistītās puses ar atzinību vērtēja kopīgās intereses, informācijas un pieredzes apmaiņas nepieciešamību, vienojoties par kontaktu starp akadēmijām un zinātniekiem stiprināšanu, mērķtiecīgu eksperimentālo izstrāžu un inovāciju radīšanu, lietišķās zinātnes attīstību, mazās un vidējās uzņēmējdarbības atbalstu un inovāciju sertificēšanu ES tirgum, kā arī jaunās zinātnieku paaudzes sekmēšanu.

Tikšanās noslēgumā Kazahstānas vēstnieks aicināja prezidentu Ivaru Kalviņu un Ekonomikas institūta vadītāju Ņinu Lindi piedalīties eseju krājuma “Kazahstāna un latvieši” izveidē.

Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji uzaicināja vēstnieku piedalīties IV Starptautiskajā Ekonomikas Forumā “NĀKOTNES EKONOMIKA: globalizācijas izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropa un Baltijas valstis 21. gadsimtā”, kas norisināsies 2021. gada 17. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā.