Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūta direktore Ņina Linde startē 13. Saeimas vēlēšanās – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » News » Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūta direktore Ņina Linde startē 13. Saeimas vēlēšanās

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūta direktore Ņina Linde startē 13. Saeimas vēlēšanās

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūta direktore Dr. Ņina Linde šajās vēlēšanās startē no Zaļo un Zemnieku savienības sarakstā kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu prof. Ojāru Spārīti. 

“Esmu pārliecināta, ka Latvijas no dabas ir radīta kā viesmīlīga zeme uzņēmējdarbībai un laimīgai, veselīgai dzīvei un pašrealizācijai! Esmu pārliecināta, ka mūsu lielāka nacionālā bagātība ir mūsu cilvēki – zemi un mežus mīlošie lauksaminieki un mežsaimnieki, prasmīgie amatnieki, aizrautīgi zinātnieki, sociāli atbildīgie uzņēmēji, profesinālie skolotāji un ārsti, ar veselīgu ambīicju un potenciālu apveltītie jaunieši, visi kas tic sev, savai misijai un savai zemei! Tāpēc mums viss izdosies!”, izsaka pārliecību LZA Ekonomikas institūta direktore Ņina Linde, 13. Saeimas deputātu kandidāte no ZZS.

Dr. Linde uzskata – lai sakārtotu situāciju valstī, ir svarīgi pievērst uzmanību trīs lietām. Tās ir:
1. uzlabot uzņēmējdarbības vidi un investīciju klimatu Latvijā; 
2. veicināt zinātnes attīstību un pētniecības rezultātu pārnesi uzņēmējdarbībā, kā arī izglītības eksportu un Latvijas pievilcību ārzemju studentiem; 
3. vairot uzticību un ticību Latvijas valstij, tās politiķiem un valsts attīstībai kopumā, jo īpaši jauniešu vidū.

Lai sniegtu valdībai kompetentu viedokli Ņinas Lindes priekšlikumi kā to panākt ir balstīti zinātnē un Ekonomikas institūta veiktajos pētījumos. 

1) izstrādāt vienoto likumu par valsts atbalsta uzņēmējdarbībai

2) pilnveidot likumu “Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums” (t.s. Startup likums), kas Latvijā ir spēkā no 2017. gada 1. janvāra;

3) veikt uzņēmējdarbību veicinošās un atbalstošās normatīvas bāzes inventarizāciju un nepieciešamo grozījumu veiksānu, akcentējot mazāk kontrolēšanas un uzraudzības funkcijas – likumam jābūt kā izaugsmes stimulam, nevis kā sodīšanas mēram;

4) nodrošināt stabilu nodokļu politiku ilgtermiņā;

5) pārskatīt un uzlabot valsts nodarbinatības un sociālo politiku, sociālos pabalstus noteicošonormatīvo aktu bāzi, kā arī imigrācijas politiku;

6) izstrādāt kopējo valsts vīziju valsts līmeni kā stratēģisku dokumentu par investīciju attīstības prioritātēm pec 2020.gada;

7) izstrādāt Latvijas izglītības un zinātnes eksporta paaugstināšanas iniciatīvas Latvijas un ārvalstu studentu skaita palielināšanai Latvijas augstskolas, kā arī zinātniskās darbības konkurētspējai Eiropas un pasaules mērogā.