Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts dibina sadarbību ar Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » News » Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts dibina sadarbību ar Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts dibina sadarbību ar Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts parakstīja sadarbības memorandu ar Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu ar mērķi veicināt savstarpēju sapratni un labumu, un draudzīgu sadarbību. Delegāciju no Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pārstāvēja  prof. Pei Changhong, Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūta bijušais direktors, prof. Liu Xiahui, Journal of Economic Research galvenais redaktors, Dr. Xie Qian, Journal of Economic Research galvenā redaktora vietnieks, un Dr. Chen Xiaoliang, Ekonomikas institūta docents. Tā ir pirmā Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas pētnieku vizīte kopš 2016. gada, kad tika parakstīts sadarbības memorands starp abām Zinātņu Akadēmijām.

Lai iepazīstinātu plašāku auditoriju ar zinātnes ieguldījumu Ķīnas ekonomiskajā izaugsmē un definētu Latvijas un Ķīnas sadarbības iespējas pētniecības un investīciju jomā, LZA Ekonomikas institūts rīkoja apaļā galda diskusiju “Ķīnas un Latvijas sadarbība pētniecības un investīciju jomā”. Tā sapulcināja gan uzņēmējus, gan zinātniekus un augstskolu pasniedzējus, gan valsts iestāžu pārstāvjus un žurnālistus no radio un preses.

Diskusijas laikā tika aplūkotas tādas tēmas kā Ķīnas straujā ekonomiskā izaugsme, Latvijas investīciju vide un tās pievilcība investoriem, Ķīnas realizēto projektu Latvijā veiksmīgi piemēri, esošā zinātniskā un akadēmiskā sadarbība ar Ķīnu. Prof. Pie Changhong prezentēja Ķīnas ārvalstu investīciju plūsmu un Ķīnas investīcijas valstīs “Zīda ceļa” (One Belt One Road) iniciatīvas ietvaros. Profesors pieminēja, ka ir nepieciešams uzlabot informācijas platformu par Zīda ceļa ārējām investīcijām un samazināt informācijas asimetriju, t.i., lai visas ieinteresētas puses saņemtu pietiekamu informāciju. Diskusija veicināja interesi par zinātnisko sadarbību ar Ķīnu un kopīgajiem projektiem, savukārt Ķīnas akadēmijas pārstāvji pauda savu ieinteresētību uzsākt zinātnisku un akadēmisku sadarbību ar Baltijas valstīm un konkrēti Latviju.

Ķīnas delegācijas vizītes ietvaros LZA Ekonomikas institūts kopā ar LIAA organizēja arī “Madara Cosmetics” ražotnes apmeklējumu, lai iepazīstinātu Ķīnas pētniekus ar Latvijas inovatīvo ražošanu.

Abu akadēmiju Ekonomikas institūti apsprieda kopīgas sadarbības iespējas, tostarp arī Eiropas grantu programmas, un runāja par nākotnes projektu idejām ekonomikas un izglītības jomās. LZA Ekonomikas institūts uzaicināja ķīniešu kolēģus apmeklēt un uzstāties III Ekonomikas Forumā, ko tradicionāli rīko Ekonomikas institūts un kurš norisināsies 31.oktobrī – 1. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā.