Sākums – Ekonomikas Institūts
Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts uzņēma Uzbekistānas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Kadambaju Sultanovu

Š.g. 3. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts uzņēma Uzbekistānas Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Kadambaju Sultanovu (Kadambay Sultanov). Tikšanās laikā tika pārrunāti tādi Uzbekistānai un Latvijai svarīgi temati kā tautsaimniecības diversifikācija un nacionālās ekonomikas stiprināšana pandēmijas apstākļos, Covid-19 ietekme uz ekonomiku un eksportu, globalizācijas izaicinājumi Eiropā un Āzijā, abu valstu darba tirgus attīstības tendences, Uzbekistānas pilsoņu kvalifikācijas celšana atbilstoši Eiropas tirgu standartiem un dzimumu līdztiesības attīstība abās valstīs. LZA Ekonomikas institūts prezentēja vēstniekam Institūta veiktos pētījumus un to rezultātus par...
Read more...

Sociālais instruktāža 2020. gada maijs: Epidemioloģisko ierobežojumu ietekme uz Latvijas sabiedrību: sociālie izaicinājumi un cilvēku attieksme

Epidemioloģisko ierobežojumu ietekme uz Latvijas sabiedrību: sociālās problēmas un cilvēku attieksme Tā kā kopējais atklāto COVID-19 gadījumu skaits samazinās, Latvija sāk samazināt ierobežojumus attiecībā uz koronavīrusu. Lai gan 2020. gada maijā koronavīrusa dēļ tika samazināti ierobežojumi, piemēram, atļaujot pulcēties līdz 25 cilvēkiem un ierobežojumu atcelšanu iekštelpu un āra sporta aktivitāšu dēļ, nākas saskarties ar jauniem izaicinājumiem, piemēram, vardarbības ģimenē pieaugumu un nepieejamību pēc plānota medicīniskā atbalsta. 9. maija salidojums parāda Latvijas parlamenta komunikācijas un sociālos izaicinājumus 2020. gada maijā daudz...
Read more...

Ārējo attiecību attīstības instruktāža 2020. gada maijs: Latvija atceļ ceļošanas ierobežojumus Covid-19 krīzes un atvērto robežu starp Baltijas valstīm laikā

Latvija atceļ ceļošanas ierobežojumus Covid-19 krīzes laikā un paver robežas starp Baltijas valstīm Bezprecedenta COVID-19 izplatīšanās situācija ir radījusi izaicinājumus visām valstīm, kas paredzamā laikā ietekmēs viņu ekonomiku un sabiedrību, un ir uzsvērusi valstu un valdību sadarbības nozīmi, sākot no tuviem kaimiņiem. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sadarbība tradicionāli ir bijusi ļoti cieša. Tā ir balstīta uz trīs valstu kopīgajām interesēm un mērķiem ārpolitikā un drošības politikā, veicinot ekonomisko attīstību un sadarbību Eiropas Savienībā (ES). 2020. gada maijā Latvijas Ārlietu ministrija...
Read more...

All news