Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –

Sākums » Об институте » История

История

Создание Институт экономики Латвийской Академии наук основан в 1946 году. В начале, до мая месяца 1958-го года Институт находился на ул. Смилшу 1, а потом переселился на Высотное здание Латвийской Академии наук, на тогдашней ул. Тургенева 19, который в 1996 году получил название Академияслаукумс 1. Институт был создан с целью исследования актуальных проблем развития народного хозяйства и других социально-экономических проблем.

Постепенное создание В ходе постепенного развития Института число его работников в советское время возросло с несколько десятков до больше чем полтора сотен работников. Главными научно-исследовательскими направлениями были: политическая экономика, комплексные программы народнохозяйственного развития, экономика промышленности, экономика сельского хозяйства, демография, развитие и размещение производительных сил в народном хозяйстве, проблемы развития промышленности и сельского хозяйства, аграрно-промышленный комплекс, транспорт и др.

Новый период В качестве нового периода в деятельности Института экономики должен быть рассмотрен 1999-тый год. В этом году ученые приняли решение о преобразовании государственного института в форму государственно-частной собственности, объединяя его с основанным самыми учеными частным институтом с аналогичным названием – Институт экономики Латвийской Академии наук. Расширился и изменился также и круг исследований. Параллельно существующим темам начали развиваться такие направления исследований как региональное развитие, экономический рост, экономика знаний и другие.

Непрерывность Характерной особенностью в деятельности Института является такая, что, несмотря на большие и малые изменения, работа в Институте никогда не была прервана.