Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Услуги » ЕС Проекты

ЕС Проекты

Институт работает с проектами ЕС с 2000 года, изучая экономические, промышленные, бизнес, интеграционные, международные отношения и социальные вопросы. В настоящее время Институт работает над проектами Horizon 2020, развивая их в сотрудничестве с зарубежными и латвийскими партнерами, а также с латвийскими проектами, финансируемыми за счет средств ЕС, включая закупки, другие небольшие проекты, основанные на социологическом, научном и инновационном направлении.

Чтобы реализовать участие в проектах Horizon 2020, Институт экономики Латвийской Академии наук в сотрудничестве с Латвийской Академией наук и другими партнерами из Эстонии, Беларуси, Италии, Черногории, Израиля и Украины принял участие в проекте «YOUNG-3-2015». В ходе реализации проекта институт приобрел новый опыт и новые контакты, которые будут задействованы в дальнейших проектах.

В рамках «Горизонта 2020» Институт в качестве координатора проекта в этом году представил проект « Integrating new food analysis techniques and methodology for improved assessment and management of food security and quality problems» в рамках программы действий Марии Склодовской-Кюри « Research and Innovation Staff Exchange».

Основываясь на предыдущем опыте, Институт заинтересован в предоставлении долгосрочных возможностей постоянного финансирования для направлений исследований, запланированных на разных уровнях (финансирование ЕС, государственные закупки, в сотрудничестве с предпринимателями). Для расширения сферы своей деятельности Институт привлекает новых руководителей проектов и исполнителей, а также участвует в международных конференциях и семинарах.