Ilona Lejniece – Ekonomikas Institūts
Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Team Members » Ilona Lejniece

Ilona Lejniece

Dr.oec. Ilona LejnieceIzglītība, zinātniskie grādi:
 • 2006 - 2012 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, doktora grāds (Dr.oec.)
 • 2004 - 2006 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, prof. maģistra grāds biznesa vadībā
 • 1999 - 2004 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds
 • 2001 - 2003 Banku augstskola, biznesa speciālista kvalifikācija
Darbs, amati:
 • 2020 - šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, pētnieks
 • 2020 - šobrīd SIA Sahili Construction, valdes priekšsēdētājs, īpašnieks
 • 2018 - šobrīd Ekonomikas un kultūras skola, Satversmes sapulces locekle
 • 2017 - šobrīd Ekonomikas un kultūras skola, docente
 • 2015 - šobrīd SIA S.O.i.L. Izstrādātājs, valdes loceklis, īpašnieks
 • 2011 - 2018 Latvijas Republikas Saeima, konsultante ekonomikas, valsts un finanšu jautājumos
 • 2011 - 2013 AS „Ceļu pārvalde”, finanšu direktors, valdes loceklis
 • 2000 - 2008 AS „LATVIJAS KRĀJBANKA”, kredītu analītiķis

Valodu zināšanas: Latviešu, krievu, angļu

Mācību kursi:
 • Ievads civiltiesībās: juridisko zināšanu iztikas minimums
 • Apmācība un seminārs pētniekiem “Writing research papers and good practices in scholarly publishing"
 • Motivācija caur pašmotivāciju - pozitīvas izmaiņas mērķu sasniegšanā un efektīva laika izmantošanā
 • Tiesību aktu piemērošana un interpretācija
 • Rakstiskā saziņa
 • Juridiskās tehnikas prasības juridisko tekstu sagatavošanā
 • Lietišķā etiķete
 • Sapulču vadīšana un publiskās uzstāšanās prasmes
 • "Ko rakstīt un ko nerakstīt tiesību akta projekta anotācijā?"
Pētījuma virzieni:
 • Finanšu ekonomika
 • Nodokļu politika
 • Budžets
 • Jurisprudence
Zinātniskā darbība:
 • Dibinātājs Dr.oec. Stipendija Ilonas Lejnieces mērķu sasniegšanai Ekonomikas un kultūras skolā
 • Pētījums “Normatīvo aktu prasību ietekme uz intelektuālā kapitāla veidošanos augstskolās”
 • Dalība Ekonomikas un kultūras skolā spēles "VALSTS BUDŽETS 2020"
 • Pētījums "Jaunā ES direktīva par nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu"
 • Dalība Ekonomikas un kultūras skolas mācību metodiskajā konferencē “Mācību metodiskā un zinātniskā darba organizēšana mācību procesā: Mūsdienu mācīšanas metodes, lai paaugstinātu studiju procesa kvalitāti”
 • Dalība Ekonomikas un kultūras skolas zinātniski praktiskajā seminārā “Zinātnisko rakstu sagatavošana”
 • Latvijas Komercbanku asociācijas “Banku sociālā harta” dalības attīstība
1. Zinātniskās publikācijas (zinātniski raksti, monogrāfijas, grāmatas, ieskaitot mācību grāmatas, ziņojumus un konferenču ziņojumus)
 • Ināra Brante, Ilona Lejniece, Helmuts Lejnieks. RELIABILITY AND REPUTATION OF THE BOARD MEMBER IN LATVIA (Journal “Economics and Culture”, now is available on the Publisher's web-site https://content.sciendo.com/view/journals/jec/17/1/article-p140.xml)
 • Ināra Brante, Ilona Lejniece. TAX LIABILITIES OF THE BORD MEMBER IN LATVIA: LEGAL-ECONOMIC ASPECTS (Journal "Economics and Culture" now is available on the Publisher's web-site https://content.sciendo.com/view/journals/jec/16/2/jec.16.issue-2.xml.
 • Velga Vēvere, Ilona Lejniece, Iveta Liniņa. DIGITAL COMPETENCE, GENERAL DATA PROTECTION REGULATION AND UNIVERSITY RESPONSIBILITY. 34nd IBIMA International Business Information Management Conference, Madrid, Spain 13-14 November 2019.
 • Jelena Titko, Ilona Lejniece, Anna Saltikova, Inara Brante.NON-FINANCIAL REPORTING IMPLEMENTATION IN LATVIA: SURVEY METHODOLOGY.32nd IBIMA International Business Information Management Conference, Seville, Spain, 15-16 November 2018, ISBN:978-0-9998551-1-9, https://www.ibimapublishing.com
 • Natalja Verina, Jelena Titko, Ilona Lejniece. TAX GOVERNANCE AS A PART OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”. Vilnius Gediminas Technical University, 3-4 May, 2018.
 • Ilona Lejniece. Factors affecting consumer behaviour assuming and fulfilling credit liabilities in Latvia. Academic Journal „Economics and management: 2011” Nr. 16, 16th International Scientific Conference "Economics and Management-2011 (ICEM-2011)" published in EBSCO databases, 2011., Brno, Czech Republic, ISSN 1822-6515, p.1720-1728. (http://connection.ebscohost.com/c/articles/61822137/factors-affecting-consumer-behaviour-assuming-fulfilling-credit-liabilities-latvia)
 • Ilona Lejniece. Psychological factors affecting consumer behaviour assuming and fulfilling credit liabilities: case of Latvia. 9th Baltic Conference on Baltic Studies in Europe, CBEES- Transitions, Visions and Beyond, Södertörn University, 2011., Stockholm, Sweden, published in DROPBOX database.
 • Илона Лейниеце. Кредитная культура как состовляющая часть поведения потребителей на кредитном рынке Латвии. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет государственного управления, мaтериалы 9-ой международной конференции «Государственное управление в 21 веке: традиции и инновации», 2011., Москвa.
 • Ilona Lejniece, Andris Rigerts. Statistiskā analīze kredītņēmēju uzvedības izvērtēšanā. LR Centrālās Statistikas Pārvaldes zinātnisko rakstu krājums „Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti 2011”, 2011., Rīga, 77.- 91.lpp.
2. Publikācijas medijos: