Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Team Members » Jānis Počs

Jānis Počs

Dr. oec. Jānis PočsIzglītība, zinātniskie grādi:
 • 1968 - 1970 Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas katedra
 • 1970 - 1980 Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātes Rūpniecības ekonomikas korespondences nodaļa, ekonomiste
 • 1986 - 1990 LZA Ekonomikas institūta pēcdiploma nepilna laika nodaļa

Darbs, amati:

 • 2004 - šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, pētnieks, projektu vadītājs
 • 1970 - 2001 Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, laboratorijas programmētājs, ekonomists. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, direktora vietnieks zinātniskajā darbā
 • 1993 - 1995 Transfer, Šveices valdības nodarbinātā tirgus ekonomikas mācību fonda "Transfer" pasniedzējs
 • 1990 - 1993 Pašvaldību ekonomisko problēmu departamentā, vecākais pētnieks

Valodu zināšanas: Latviešu, krievu, vācu, angļu

Pētījuma virzieni:
 • Pašvaldību ekonomiskās problēmas un reģionālā ekonomika
 • Valsts nodokļu politika un tās ietekme uz ekonomikas attīstību
 • Valsts un pašvaldību uzņēmējdarbība privatizācijas periodā
 • Zemes un nekustamā īpašuma kadastrālā novērtēšana
 • Latvijas rūpniecība ES ekonomiskajā vidē
 • Starpnozaru integrācijas attīstība Latvijā
 • Kultūras industrija un ekonomiskās vides ietekme uz to.
Zinātniskā darbība:
 • Ieguldījumi iedzīvotāju veidošanā un to ekonomiskā atdeve, 2010. – 2013. gadā
 • Latvijas nodokļu politikas ietekme uz kultūras nozari un kultūras tirgu ES un dalībvalstu kontekstā, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pasūtītie pētījumi, 2008.-2009. gadā
 • "Dziesmu un deju svētki mainīgā ekonomiskā vidē", pasūtīti pētījumi, 2008.-2009.
 • Pētījumi par cilvēka vērtības noteikšanas (aprēķināšanas) metodoloģijām, 2007
 • Uzņēmējdarbības uzsākšanas un pašnodarbinātības analīze, pasūtījusi LR Ekonomikas ministrija, 2006
 • Pasākumu kopums, lai palielinātu un izlīdzinātu Latvijas reģionu ekonomisko polaritāti jaunajos ekonomiskajos un politiskajos apstākļos, tika piešķirta valsts dotācija, 2004. g.
 • Nosacījumi savstarpēji saistītu nozaru kompleksu izveidošanai Latvijas reģionu ekonomiskā potenciāla palielināšanai un līdzsvarošanai, piešķirta valsts dotācija, 2001.-2003. gadā
 • Latvijas rūpniecība Eiropas ekonomiskajā vidē, piešķirta valsts dotācija, 1998.-2000. gadā
 • VARAM ministrijas un zem tās izveidojamās Mājokļu aģentūras funkcijas un to savstarpējā sadale, CDzMPK rīkojums, 2001
 • Pilsētas attīstības instrumentu novērtēšana un priekšlikumu sagatavošana pilsētu attīstības politikas koncepcijai, pasūtījusi VARAM, 2000/li>
 • Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas rezultāti un izmaksas. Privatizācijas institūciju efektivitāte, pasūtītājs LR Ekonomikas ministrija, 1998-1999. gadā
 • Zemes reforma un privatizācija. Zemes privatizācijas ieguvumi un zaudējumi ,, pasūtītājs LR Ekonomikas ministrija, 1997
 • Uzņēmumu stāvoklis pēc privatizācijas. Par privatizācijas ieguvumiem un zaudējumiem ,, pēc LR Ekonomikas ministrijas pasūtījuma, 1997. g
 • Privatizācijas sertifikātu izmantošanas prognoze. Rādītāji, kas raksturo valsts ieņēmumu privatizācijas procesu, pasūtītājs LR Ekonomikas ministrija, 1997
 • Valsts un pašvaldību uzņēmumu privatizācijas perioda attīstība un kustība ,, pasūtītājs LR Ekonomikas ministrija, 1996
 • Valsts un pašvaldību uzņēmumu privatizācijas perioda attīstība un kustība, 1996. gads