Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Team Members » Jeļena Titko

Jeļena Titko

Dr.oec. Jeļena TitkoIzglītība, zinātniskie grādi:
 • 2008 - 2012 Rīgas Tehniskā universitāte, doktora grāds (Dr.oec.)
 • 2002 - 2004 Rīgas Tehniskā universitāte, sociālo zinātņu maģistrs vadībā
 • 1999 - 2002 Rīgas Tehniskā universitāte, sociālo zinātņu bakalaurs vadībā
Darbs, amati:
 • 2019 - šobrīd Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, pētnieks
 • 2015 - šobrīd Ekonomikas un kultūras skola, zinātņu prorektore
 • 2016 - šobrīd Ekonomikas un kultūras skola, asociētā profesore
 • 2015 - 2016 Ekonomikas un kultūras augstskola, docente
 • 2012 - 2016 Rīgas Tehniskā universitāte, docente
 • 2013 - 2015 Rīgas Tehniskā universitāte, pētniece
 • 2010 - 2012 Rīgas Tehniskā universitāte, zinātniskā asistente
 • 2006 - 2009 Parex banka, klientu apkalpošanas centra vadītāja

Valodu zināšanas: Krievu, latviešu, angļu

Mācību kursi:
 • Pētījuma metodes un akadēmiskā darba organizācija
 • Ievads grāmatvedībā
 • Finanšu matemātika
 • Biznesa vērtēšanas vadība
 • Biznesa vērtību pārvaldība
 • Banku aktuālās problēmas
 • Banku ekonomika
 • Investīciju ekonomika
 • Personīgo finanšu pārvaldība
Zinātnisko pētījumu virzieni:
 • Vērtību vadība;
 • Banku darbība;
 • Finanšu pratība;
 • Intelektuālā kapitāla pārvaldība;
 • Korporatīvā sociālā atbildība;
 • Izglītības digitalizācija.
Zinātniskā darbība:
 • Erasmus + programmas stratēģiskās partnerības projekts “Tiešsaistes maģistra programma aprites ekonomikai (CIRCECO)” pētnieks / projektu vadītājs Latvijā (2017-2019) pētnieks / projektu vadītājs Latvijā (2017-2019) 2017-1-MK01-KA203-035392;
 • Erasmus + programmas stratēģiskās partnerības projekts “Partnerība, lai attīstītu PIA pedagogus pasākumu vadībā ar uz apmācāmo vērstu pieeju (InVent)” Pētnieks / projektu vadītājs Latvijā (2017-2019) Pētnieks / Projektu vadītājs Latvijā (2017-2019) 2017-1 -UK01-KA202-036615
 • NordPlus projekts “E-apmācības veicināšana pieaugušajiem, lai uzlabotu mūžizglītības kvalitāti un pieejamību”. Pētnieks / projektu vadītājs Latvijā (2017-2019) NPAD-2017/10049
 • Erasmus + Stratēģiskās partnerības projekts “Stratēģiskā partnerība uzņēmējdarbības inovācijām un attīstībai (SPIDE)”. Pētnieks / projektu vadītājs Latvijā (2016-2018) 2016-1-MK01-KA203-021666
 • Erasmus + programmas stratēģiskās partnerības projekts “Inovatīvā stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai ISPEHE”. Pētnieks / projektu vadītājs Latvijā (2015-2016) 2014-1-MK01-KA-2013-000275
 • Pētījumus atbalsta Nacionālā pētījumu programma 5.2. "Ekonomikas pārveidošana, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības (EKOSOC-LV) veidošanā" projekts "Sabiedrības iesaiste sociālo inovāciju procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai" pētniece
 • LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Nr. 394/2012 “Latvijas iedzīvotāju drošības spēju stiprināšana, paaugstinot finanšu pratības līmeni” (01.02.2013. - 10.2015.). Vadošais pētnieks. Projekts “Banku efektivitātes novērtējums: DEA metodes pielietošana” Nr. ZP-2013/03, Rīgas Tehniskā universitāte
1. Publicēts žurnālos un konferenču materiālos, kas indeksēti Thomson Reuters Web of Science un SCOPUS datu bāzēs:
 • Bierne, J., Titko, J., Svirina, A. (2019).Perceived Value of E-teaching: Pilot Study in Latvia //32ndIBIMA conference, November 15-16, 2018, Seville, Spain. – Conference proceedings, pp. 6988-6998. ISBN 978-0-9998551-1-9 (SCOPUS)
 • Budanceva, J., Titko, J., Zarina, V. (2019).Discrimination Issues at Work: Latvian Survey // 32ndIBIMA conference, November 15-16, 2018, Seville, Spain. – Conference proceedings, pp. 1304-1311. ISBN 978-0-9998551-1-9 (SCOPUS)
 • Lejniece, I., Titko, J., Saltikova, A., Brante, I., Cerkovskis, E. (2019). Non-financial reporting implementation in Latvia: survey methodology // 32ndIBIMA conference, November 15-16, 2018, Seville, Spain. – Conference proceedings, pp. 1767-1776. ISBN 978-0-9998551-1-9 (SCOPUS)
 • Bierne, J., Svirina, A., Titko, J. (2019).E-Learning and E-Teaching Effectiveness: Academic Staff Perception // In: Kabashkin I., Yatskiv (Jackiva) I., Prentkovskis O. (eds) Reliability and Statistics in Transportation and Communication. RelStat 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 68, 768-778. Springer, Cham DOI: 1007/978-3-030-12450-2_74(SCOPUS)
 • Titko, J., Shina, I., Veidenberga, Z. (2017). Financial Knowledge of Youth in Latvia: Pilot Survey Results// 30thIBIMA conference – November, 8-9, 2017, Madrid, Spain. - Conference proceedings, pp. 1545-1556. ISBN 978-0-9860419-9-0. (SCOPUS, Thomson Reuters WoS:000443640501025)
 • Tambovceva, T., Titko, J., Alksne, A. (2017). Corporate Social Responsibility Perceived by Latvian Enterprises // 30thIBIMA conference – November, 8-9, 2017, Madrid, Spain. - Conference proceedings, pp. 1557-1568. ISBN 978-0-9860419-9-0. (SCOPUS)
 • Morkunas, M., Skvarciany, V., Titko, J. (2017). Development of Autopoietic Economic Structures in the Baltic States: Analysis of Factors // Equilibrium, Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 12(2), 319-338. DOI: 10.24136/eq.v12il.17 (EBSCO, Academic Search CompleteAccession Number:124715093, Thomson Reuters WoS:000414985000008)
 • Titko, J., Shina, I. (2017). Non-Financial Value Drivers: Case of Latvian Banks // Procedia Engineering, Vol. 178C, pp. 192-199.ISSN 1877-7058 DOI: 1016/j.proeng.2017.01.095  (ScienceDirect,Thomson Reuters WoS:000400645600022, SCOPUS)
 • Bierne, J., Titko, J. (2016). Perception of E-Teaching Experience in Latvian Higher Education Institutions // IBIMA conference 2016 “Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth”. – November, 9-10, 2016, Seville, Spain. -Conference proceedings, pp. 1723-1730. ISBN 978-0-9860419-8-3. (Thomson Reuters WoS:000392785700173SCOPUS)
 • Titko, J., Smatkova, I., Cerkovskis, E. (2016). Demand for IT Students in Latvian Labour Market: Viewpoint of Employers // IBIMA conference 2016 “Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth”. – November, 9-10, 2016, Seville, Spain. - Conference proceedings, pp. 1812-1823. ISBN 978-0-9860419-8-3. (Thomson Reuters WoS:000392785700181SCOPUS)
 • Lentjušenkova, O., Titko, J., Lapina, I. (2016). Intellectual Capital Investments: Analysis of the Predicted Outcomes // 21st International Scientific Conference "Economics and Management (ICEM-2016)", May 19-20, 2016, Brno, Czech Republic. Proceeding of selected papers.  94-101. ISBN 978-80-214-5413-2 ScienceDirect (Thomson Reuters WoS:000408885200011)
 • Titko, J., Surikova, S. (2015). Exploring the Concept of Social Innovation. In: Proceeding of Selected Papers. - International conference „Perspectives of Business and Entrepreneurship Development”. – May 28-29, 2015. – Brno, Czech Republic. - Brno University of Technology, 2015, pp. 338-347. (Thomson Reuters WoS:000428947700033)
 • Titko, J., Dauylbaev, K. (2015). Testing Quiet Life Hypothesis in the Baltic Banking Sector // 19th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2015). – July 12-15, 2015. – Proceedings (Volume I). – Orlando, USA. – pp. 118-123. – ISBN 978-1-941763-24-7 (SCOPUS)
 • Titko, J., Kozlovskis, K., Kaliyeva, G. (2015). Relationship between Concentration, Competition and Efficiency in the Baltic Banking Sector // 19th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2015). – July 12-15, 2015. – Proceedings (Volume I). – Orlando, USA. – pp. 112-117. – ISBN 978-1-941763-24-7 (SCOPUS)
 • Titko, J., Ciemleja, G., Lace, N. (2015). Financial Literacy of Latvian Citizens: Preliminary Survey Results // 20th International Scientific Conference "Economics and Management (ICEM-2015)". Procedia – Social and Behavioral Sciences 213 (2015), pp. 12-17. DOI: 1016/j.sbspro.2015.11.396(Thomson Reuters WoS:000380495800003, ScienceDirect)
 • Titko, J., Lace, N., Polajeva, T. (2015). Financial Issues Perceived by Youth: Preliminary Survey for Financial Literacy Evaluation in the Baltics // Oeconomia Copernicana, Vol. 6, No. 1, pp. 71-98. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2015.004 (ProQuest,Thomson Reuters WoS: 000216509700004)
 • Titko, J. Stankeviciene, J., Lace, N. (2014). Measuring Bank Efficiency: DEA application // Technological and Economic Development of Economy DOI:http://dx.doi.org/10.3846/20294913.2014.984255 (SCOPUS, Thomson Reuters WoS: 000346354400007)
 • Titko, J. (2014). DEA Application in Banking: Relationship between Efficiency Scores and Bank Size // The 8thInternational Scientific Conference “Business and Management 2014”, Vilnius, Lithuania, May 15-16, 2014. - Selected papers. – Vilnius: VGTU Press "Technika", 2014. – pp. 345.-352. DOI:http://dx.doi.org/10.3846/bm.2014.043(Thomson Reuters WoS: 000353708700042, Google Scholar)
 • Ciemleja, G., Lace, N., Titko, J. (2014). Towards the practical evaluation of financial literacy: Latvian survey //19th International Scientific Conference "Economics and Management 2014 (ICEM-2014)". Procedia – Social and Behavioral Sciences 156 (2014), pp. 13-17. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.111 (Thomson Reuters WoS:000360006400003, ScienceDirect)
 • Ciemleja, G., Lace, N., Titko, J. (2014). Financial Literacy as a Prerequisite for Citizens’ Economic Security: Development of a Measurement Instrument // Journal of Security and Sustainability, Vol. 4, No. 1, pp. 29-40. DOI:http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2014.4.1(3) (SCOPUS, Google Scholar).
 • Titko, J., Lace, N., Tleuzhanova, M. (2014). Competition and Efficiency in the Banking Sector of EU New Member States // 18th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2014). – July 15-18, 2014. – Proceedings (Volume II). – Orlando, USA. – pp. 74-79. – ISBN 978-1-941763-04-9 (SCOPUS)
 • Titko, J., Lace, N., (2013). Financial Literacy: Building a Conceptual Framework // 11th International Conference „Liberec Economic Forum 2013”, Sychrov, Czech Republic, September 16-17, 2013. – Proceedings. – Liberec: Technical University of Liberec, 2013. – pp. 585-592. – 978-80-7372953-0. (Thomson Reuters WoS,Accession Number:WOS:000333936300061,Google Scholar)
 • Bistrova, J., Lace, N., Titko, J. CEE Companies: Economic vs. Market Performance // 17th World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2013). – July 9 - 12, 2013. – Proceedings (Volume II). – Orlando, USA. – pp. 1 – 6. – ISBN 978-1-936338-88-7 (SCOPUS)
 • Titko, J., Lāce, N., Kozlovskis, K. Service Quality in Banking: Developing and Testing Measurement Instrument with Latvian Sample Data // Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, LXI, No. 2, pp. 507–515. – DOI:http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361020507(SCOPUS)
 • Titko, J., Lace, N. Bank Value Measurement Based on Fundamental Analysis // 2013 International Conference on Management Innovation and Business Innovation (ICMIBI 2013). – 21-22 April, 2013. – Singapore. – pp. 467-472. – ISBN 978-981-07-5034-3/ ISSN 2251-3051 (Thomson Reuters WoSaccession number:WOS:000339159900085)
2. Citas publikācijas:
 • Verina, N., Titko, J., Lejniece, I. (2018). Tax Governance as a Part of Corporate Social Responsibility // Business and Management 2018 – May 3-4, 2018, Vilnius, Lithuania. – Conference proceedings, pp. 31-38. DOI: 10.3846/bm.2018.04
 • Lentjušenkova, O., Titko, J. (2017). Entrepreneurs’ Perception of Outcomes from Intellectual Capital Investments // 16th International Conference „Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Age”, September 20-22, 2017, Brno, Czech Republic. Proceedings of selected papers, 103-113. ISBN 978-80-214-5532-0
 • Shina, I., Titko, J. (2017). Social Entrepreneurship Development Factors in Europe // Economic Science for Rural Development. Conference Proceedings, 2017, Issue 46, pp.158-165. (EBSCO, Academic Search Complete Accession Number:123106045)
 • Bierne, J.Titko, E.Cerkovskis, A.Lasmane (2017). Advanced Teaching Methods for Students’ Competencies Development // International Scientific conference “Society. Integration. Education”. – May 26-27, 2017, Rezekne, Latvia. – Conference proceedings, pp. 63-72. ISSN 1691-5887 DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol1.2349
 • Cerkovskis, E., Titko, J. (2017). Matching Competencies and Modern Labour Market Needs: Students’ Self-Perception Study // Economic and Social Development: Book of Proceedings, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency (VADEA), pp. 228-236 (ProQuest)
 • Verina, N., Titko, J. (2017). Pieprasījums pēc juristiem Latvijas darba tirgū: darba devēju viedoklis// International Scientific Conference „Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017)”, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīga, Latvija, 26.-28.04.2017. // Conference proceedings, pp. 31-39. ISBN 978-9984-24-209-5
 • Morkunas, M., Skvarciany, V., Titko, J. (2017). Factors Influencing the Formation of Autopoietic Economic Structures in the Baltic States // Institute of Economic Research Working Papers No. 131/2017, pp. 1-10. Available: http://econpapers.repec.org/paper/peswpaper/2017_3ano131.htm //Proceedings of the International Conference on Applied Economics: Quantitative Methods, pp. 260-268. (REPEC EconPapers)
 • Titko, J., Shina, I. (2016). Non-Financial Value Drivers: Case of Latvian Banks // Proceedings of the 16th International Conference "Realibility and Statistics in Transportation and Communication (RelStat 2016)", TSI, Rīga, Latvia, 19-22.10.2016. – pp.443-449. ISBN 978-9984-818-58-0
 • Budanceva, J., Veidenberga, Z., Titko, J., Bierne, J. (2016). Business and Management Students Perception of Teaching Methods // Proceedings of the 5th International Scientific Conference „Whither Our Economies - 2016”, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, October 20-21, 2016. - 14-21. ISSN 2029-8501 (EBSCO, Business Source Complete,Accession Number:123236632)
 • Titko, J., Skvarciany, V., Jurevičiene, D. (2016). Drivers of Bank Profitability: Case of Latvia and Lithuania // Intellectual Economics, Vol. 9, Issue 2, pp. 120-129. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.intele.2016.02.003 (ScienceDirect)
 • Titko, J., Kozlovskis, K., Kaliyeva, G. (2015).Competition-Stability Relationship in the Banking Sector // Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol. 13, No. 2, pp. 25-31. ISSN 1690-4524
 • Titko, J. (2015). Bank Soundness in the Latvian Banking Market. // International Conference "CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND EDUCATION‘2015". – November 11, 2015. – Conference proceedings. – Vilnius, Lithuania. – pp. 1-9. eISSN 2029-7963/eISBN 978-609-457-867-0. DOI:10.3846/cibme.2015.07
 • Titko, J., Goltsman, A. (2015). Payment Card Business as a Driver for Bank Performance. In: Scientific proceedings, Bulgaria, Sozopol, 21-24 June, 2015. Sozopol, Bulgaria: Technical University - Sofia, 2015, pp.966-974. ISSN 1310-3946. e-ISSN 1314-6327.
 • Bistrova, J., Titko, J., Lace, N.(2014). Sustainable Shareholder Value: Analysis of Value Drivers // Economics and Management, Vol. 19, No. 2, pp. 129-139.DOI:http://dx.doi.org/10.5755/j01.em.19.2.3601
 • Titko, J., Jureviciene, D. (2014). DEA Application at Cross-Country Benchmarking: Latvian vs. Lithuanian Banking Sector // Procedia – Social and Behavioral Sciences 110 (2014). – pp. 1124-1135. (ScienceDirect)DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.959
 • Titko, J., Jansone, J. (2014). Development of a Rating Model for Latvian Banks // ХІІ International Scientific Conference „Management and Engineering’ 14”. - Conference proceedings, Bulgaria, Sozopol, 22-25 June, 2014. - Sozopol: Technical University - Sofia, 2014, pp.1016-1025. - ISSN 1310-3946.
 • Ciemleja, G., Lāce, N., Titko, J. (2014). Financial Literacy within the Framework of the Concept of Human Securitbility // "Мировая экономика и бизнес-администрирование". - Материалы 6-ого Международного научно-практического конференции, 12-й Международной научно-технической конференции "Наука - образованию, производству, экономике", Belarus, Minsk, 29-31 May, 2014. Minsk: BNTU, 2014, pp. 200-206. - ISBN 9789856845485.
 • Lace N., Ciemleja G., Titko J.(2013). Financial literacy in Latvia: defining the concept and survey results // The 10th International Conference on Contemporary Issues in HigherEducation:“The Ethos of the Academe – Standing the Test of Time”,Ariel, Israel, September 10, pp. 103-121 – ISBN 978-965-736-34-8