Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Jaunumi » Apmācības par dzimumu līdztiesību pārmaiņu vadībā EQUALS-EU inkubatora programmas dalībniekiem no visas pasaules

Apmācības par dzimumu līdztiesību pārmaiņu vadībā EQUALS-EU inkubatora programmas dalībniekiem no visas pasaules

2023. gada 10. februāra vakarā Zoom platformā notika projekta EQUALS-EU inkubatora programmas pēdējais seminārs par tēmu “Gender and Change Management” jeb “Pārmaiņu vadība un dzimumu līdztiesība”. Apmācības vadīja Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta projektu vadītājs Renārs Raubišķis.

90 minūtes ilgās darbnīcas sākumā ievadvārdus teica Institūta direktore Dr. Ņina Linde un projekta darba pakotnes vadītāja Anne Igeltjorna (Anne Igeltjørn) no Global Universal Design Commission Europe (GUDC) / Inclusive Creation (Norvēģija). Diskusijas dalībnieki tika iepazīstināti ar pārmaiņu vadības modeļiem un procesiem, kā arī ar izaicinājumiem, ar kādām pārmaiņu gaitā var sastapties jebkura organizācija. Darbnīcas otrajā daļā tika uzsvērta dzimumu un iekļautības dimensijas nozīme organizācijām mainoties un attīstoties.

Dalībnieki pasākuma noslēgumā secināja, ka dzimumu dimensijas iekļaušana organizāciju pārmaiņu procesos spēj radīt sākotnēju pretestību, taču ilgtermiņā tas sekmēs lielāku darbinieku un citu iesaistīto pušu apmierinātību, kā arī rada pozitīvu vidi tālākai organizācijas attīstībai. Dzimumu līdztiesība un iekļautība organizācijās ir viens no nozīmīgākajiem pilāriem efektīvā un uz izaugsmi tendētā organizāciju darbībā, kas laika gaitā turpinās audzēt savu nozīmi.

Apmācības bija pēdējās septiņu darbnīcu ciklā, kas norisinājās Horizon2020 projekta “EQUALS-EU: Europe’s Regional Partnership for Gender Equality in the Digital Age” trešās darba pakotnes “Transfer Gender Inequity into Sustainable Social Impact” ietvaros. Darbnīcas dalībnieki no visas pasaules šī gada 12. – 16. jūnijā piedalīsies EQUALS-EU Vasaras skolā, kas norisināsies Rīgā un pēc tam turpināsies Ženēvā, Šveicē un Valensijā, Spānijā.