Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –

Sākums » Diskusijas

Diskusijas

III Starptautiskais Ekonomikas Forums “UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS: traucējošie faktori, zinātnē balstīti risinājumu, starptautiskā sadarbība”.

III Starptautiskais ekonomikas forums “UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS: šķēršļi, zinātniski pamatoti risinājumi, starptautiska sadarbība”. Foruma darbs notika 4 paralēlās sadaļās, 2 dienas. Piedalījās 170 dalībnieki no 22 valstīm, t.sk. 12 valstu vēstnieki, 56 runātāji no 10 valstīm, ap 2000 LMT tiešraides. Tika nodrošināts pilns Foruma tehniskais un saturiskais atbalsts.

Diskusiju veids: Forums

Īstenošanas periods: 31.10. 2019. – 01.11. 2019.

Partneri: Valsts pētījumu programmas projekts INTERFRAME-LV

Mājaslapas saite: www.economicforum.lv 

Starptautiskais jauniešu forums “Uzņēmējdarbības atbalsts jaunajiem cilvēkiem mūsdienu sabiedrībā / Business support for youth”. 

Starptautiskais jauniešu forums “Uzņēmējdarbības atbalsts jaunajiem cilvēkiem mūsdienu sabiedrībā / Business support for youth”.

Seminārs tika rīkots Erasmus+ KA2 projekta Nr. 2018-1-LV02-KA205-002112 “Craftsmanship`s Future of Europe: I AM ABLE TO DO!” (ABLE2DO) ietvaros.

Tika nodrošināta semināra pilnā tehniskā un saturiskā nodrošināšana.

Diskusijas velds: Seminārs

Īstenošanas periods: 01.11.2019

Partneri: Baltijas Ontopsiholoģijas asociācija

“Ķīnas un Latvijas sadarbība pētniecības un investīciju jomā”

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts parakstīja sadarbības memorandu ar Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu ar mērķi veicināt savstarpēju sapratni un labumu, un draudzīgu sadarbību. Delegāciju no Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pārstāvēja prof. Pei Changhong, Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūta bijušais direktors, prof. Liu Xiahui, Journal of Economic Research galvenais redaktors, Dr. Xie Qian, Journal of Economic Research galvenā redaktora vietnieks, un Dr. Chen Xiaoliang, Ekonomikas institūta docents. Tā ir pirmā Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas pētnieku vizīte kopš 2016. gada, kad tika parakstīts sadarbības memorands starp abām Zinātņu Akadēmijām.

Lai iepazīstinātu plašāku auditoriju ar zinātnes ieguldījumu Ķīnas ekonomiskajā izaugsmē un definētu Latvijas un Ķīnas sadarbības iespējas pētniecības un investīciju jomā, LZA Ekonomikas institūts rīkoja apaļā galda diskusiju “Ķīnas un Latvijas sadarbība pētniecības un investīciju jomā”.

Diskusijas laikā tika aplūkotas tādas tēmas – Ķīnas straujā ekonomiskā izaugsme, Latvijas investīciju vide un tās pievilcība investoriem, Ķīnas realizēto projektu Latvijā veiksmīgi piemēri, esošā zinātniskā un akadēmiskā sadarbība ar Ķīnu. Prof. Pei Changhong prezentēja Ķīnas ārvalstu investīciju plūsmu un Ķīnas investīcijas valstīs “Zīda ceļa” (One Belt One Road) iniciatīvas ietvaros.

Diskusijas velds: Apaļā galda diskusija

Īstenošanas periods: 06.06.2019

Partneri: Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra

LZA Ekonomikas Institūts parakstīja sadarbības memorandu ar Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu

2019. gadā LZA Ekonomikas Institūts parakstīja sadarbības memorandu ar Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu. Abu valstu Zinātņu akadēmiju Ekonomikas institūti vienojās par kopīgajām interesēm pētniecības jomā, kā arī izstrādāja kopīgo zinātniski pētniecisko projektu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai abās valstīs.

Diskusijas velds: Diskusija

Īstenošanas periods: 2019. gads

Partneri:Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts

II Eiropas-Latvijas Ekonomikas Forums
“INDUSTRIĀLĀ REVOLŪCIJA 4.0.: Digitālā ekonomika, datu drošība un atbilstības labā prakse”.

II Eiropas-Latvijas Ekonomikas Forums
“INDUSTRIĀLĀ REVOLŪCIJA 4.0.: digitālā ekonomika, datu drošība un atbilstības labā prakse”. Foruma galvenais patrons – LR Finanšu ministrija. Klātienē piedalījās 150 dalībnieki, t.sk. 20 valstu vēstnieki un vairāki ministri. LMT Straume nodrošināto tiešraidi ir noskatījušies 1788 skatītāju.

Tika nodrošināta Foruma pilnā tehniskā un saturiskā nodrošināšana.

Diskusijas velds: Forums

Īstenošanas periods: 07. – 08. 09. 2018

Partneri:Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV

Mājaslapas saite: www.economicforum.lv 

“Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemellietuvā” (LLI-131 Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania (Business Support))

Tika nodrošināti 5 (pieci) semināri Latvijā un Lietuvā: viens seminārs Skrīveros, divi semināri Jelgavā, viens seminārs Rokišķos un viens pasākums Paņevežā, kas norisinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014-2020) projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemellietuvā” (LLI-131 Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania (Business Support)) ietvaros.
Tika nodrošināta semināru pilnā tehniskā un saturiskā nodrošināšana.

Diskusijas velds: Seminārs

Īstenošanas periods: 14.12. 2017 – 27. 02. 2018

Partneri:Zemgales plānošanas reģions

I Eiropas-Latvijas Ekonomikas Forums “Made in Latvia”

I Eiropas-Latvijas Ekonomikas Forums ““Made in Latvia” – Latvijas ekonomiskā identitāte Eiropā un pasaulē”. Piedalījās 130 dalībnieki, t.sk. 17 valstu vēstnieki. Forumu atklāja LR Ministru prezidents. Iespēja vērot Foruma gaitu online tiešraidē: LMT Straumē, LMT partnerorganizāciju mājas lapās, LZA mājas lapā, FB u.c.
Tika nodrošināta Foruma pilnā tehniskā un saturiskā nodrošināšana.

Diskusijas velds: Forums

Īstenošanas periods: 26. 04. 2017

Partneri:Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV

Mājaslapas saite: www.economicforum.lv 

“Mūsdienu sabiedrības sociāli ekonomiskā attīstība”

Diskusijas mērķis ir diskutēt par mūsdienu izaicinājumiem ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā jomā; Izvirzīt ekonomikas unuzņēmējdarbības attīstības prioritātes; Noteikt pamatuzdevumus, kas būtu risināmi Ekonomikas foruma laikā 2017.gada 21.aprīlī.

Diskusijas tēmas:

  • Ekonomikas jaunas attīstības tendences
  • Prioritātes ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībā
  • Valsts budžeta palielināšanas iespējas, t.sk. nemonetāras alternatīvas
  • Nodokļu regulējuma optimizācijas instrumenti
  • Uzņēmēju konkurētspējas palielināšanas iespējas ar zinātnes palīdzību
  • Izmaiņas cilvēku vērtībās un domāšanā mūsdienu sabiedrībā
  • Prioritārie izaicinājumi ekonomistiem, sociologiem,politiķiem zinātnē un pētniecībā

Diskusijas veids: Apaļā galda diskusija

Īstenošanas periods: 17. 11. 2016

Partneri:Valsts pētījumu programma EKOSOC-LV

“Jaunatne postpadomju valstīs: Latvijas un Polijas salīdzinājums”

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar Polijas Zinātņu akadēmijas Lauku un lauksaimniecības attīstības institūtu organizēja semināru-diskusiju “Jaunatne postpadomju valstīs: Latvijas un Polijas salīdzinājums ”Par tēmu mūsdienu jauniešu problēmas Latvijā un Polijā. Seminārs notika programmas “Saskaņa” projekta “Jaunatne un socializācijas procesi pārejas valstīs: jauns konteksts, jauni izaicinājumi, jaunas problēmas” ietvaros.

Semināra runātāji: Krystyna Szafraniec, Krzysztof Wasilewski, Pawel, Szymborski (Polijas Zinātņu akadēmijas Lauku un lauksaimniecības attīstības institūts), Dina Bite un Lana Janmark (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Anastasija Zolotare (Latvijas Universitāte).

Diskusijas velds: seminārs – diskusija

Īstenošanas periods: 23. 11. 2014

Partneri: Polijas Zinātņu akadēmijas Lauku un lauksaimniecības attīstības institūts