Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Books

Reģionālā attīstība Latvijā: Administratīvi teritoriālās reformas gaita, problēmas un risinājumi

Staņislavs Keišs kopā ar Andri Kozlovski 2014.gadā izdeva grāmatu „Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās norises gaita, problēmas, risinājumi & Regional Development in Latvia: Course, Problems and Solutions of Administrative Territorial Reform” ISBN 978-9984-835-80-8

Monogrāfija sastāv no četrām nodaļām. Monogrāfijas pirmā un otrā nodaļa sastāv no teksta latviešu valodā, bet trešā un ceturtā nodaļa – no pirmās un otrās nodaļas teksta tulkojuma angļu valodā.

Zinātniskie recenzenti: Jānis Kaktiņš, Henrihs Soms, Edīte Igaune, Borisas Meļņikas

Ekonomiskās politikas problēmas. Iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002-2013)

Pēteris Guļāns, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2014. gadā izdeva grāmatu „Ekonomiskās politikas problēmas. Iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002-2013).” SBN 978-9984-774-24-4.

Pēc neatkarības atjaunošanas, Latvija, pretēji gaidītajam uzplaukumam, kļuva par vienu no nabadzīgākajām ES valstīm un ilgstoši saglabā šo statusu. Atpalicība tautsaimniecības attīstībā rada sociāli ekonomisku nedrošību, rosina iedzīvotāju aktīvākās daļas emigrāciju un veicina latviešu nācijas iznīkšanu. Pašreizējā situācija nav nejauša vai objektīvu apstākļu izraisīta – tā lielā mērā ir sekas īstenotās sociāli- ekonomiskās politikas neatbilstībai pastāvošajai situācijai valstī un ārējā vidē.

Grāmatā ir apkopoti autora iesniegumos valsts augstākajām institūcijām sniegtie tautsaimniecības stāvokļa vērtējumi un ieteikumi ekonomiskās politikas uzlabošanai, tās pakļaušanai sasniedzamajiem mērķiem, saskaņošanai ar reālo situāciju valstī un pārmaiņām pasaulē.

Valsts institūciju atbildēs izklāstīts to redzējums par tautsaimniecības stāvokli un iecerētie pasākumi tā uzlabošanai.

Scientific reviewers: Laura Riekstiņa.

Rīgas osta – vēsture, pieredze, attīstība

Sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūts 2010.-2012.g. veica pētījumu par Rīgas ostas attīstību un izdeva grāmatu „Rīgas osta – vēsture, pieredze, attīstība.” Grāmata tika tulkota un izdota trīs valodās: angļu valodā, spāņu valodā un krievu valodā.

THE RIGA PORT, LZA Ekonomikas institūts, angļu valodā, ISBN 978-9984-774-21-3.

EL PUERTO DE RIGA, LZA Ekonomikas institūts, spāņu valodā, ISBN 978-9984-774-22-0.

РИЖСКИЙ ПОРТ, LZA Ekonomikas institūts, krievu valodā, ISBN 978-9984-774-20-6.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts pateicas par sadarbību Rīgas Brīvostas pārvaldei un personīgi Leonīdam Loginovam, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, kā arī Latvijas Universitātes akadēmiskajai bibliotēkai.

Pētījuma par Rīgas ostas attīstību autors ir Dr.oec. Jānis Vanags

Atbildīgā par izdevumu – Dr.oec. Helma Jirgena

Pieredzētais un pārdzīvotais

Izdošanas gads: 2008

Pēteris Guļāns, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2008. gadā izdeva grāmatu „Pieredzētais un pārdzīvotais” ISBN 9984-774-09-0.

Galvenais stāsts šajā grāmatā ir par pārdzīvoto laiku, tā radītajām problēmām, cilvēku savstarpējo attiecību samezglojumiem un to uzvedību konflikta situācijās. Notikumu pārstāsts un vērtējums lielākoties sniegts raugoties uz tiem no iekšienes – tā kā tos vērojis, izpratis un izjutis to dalībnieks, turklāt skaidrojot bezkaislīgi, objektīvi, izvairoties no kategoriskiem noslēpumiem un emocionāliem slavinājumiem. Pieredzētā pārstāsts būtībā izvirza apcerējumā tieši neminētu jautājumu: vai bija viegli būt aktīvam un godīgam pilsonim iepriekšējā sistēmā, un to turpinot, vai viegli tādam būt tagadējā un arī jebkurā citā?

Redaktores: Santa Antone, Elza Zvaigzne.

Kas ir zināšanu sabiedrība?

Dažādi autori (Berdņikovs A., Karnīte R., Čurkina I., Dovladbekova I., Šumilo Ē., u.c.) sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2007. gadā izdeva grāmatu ”Kas ir zināšanu sabiedrība?”

Grāmatā tiek analizēts zināšanu sabiedrības jēdziens no ekonomiskā, politiskā un filozofiskā skatu punkta. Autori analizē pretrunīgo un vienoto zināšanu sabiedrības definējumā pasaulē, Eiropā un Latvijā, zināšanu sabiedrības lomu ekonomikas attīstībā, situāciju zināšanu sabiedrības vienošanā Latvijā.

Zinātniskā redaktore: Akad., Dr.oec. Raita Karnīte.