Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –

Raita Karnīte, Ivans de Kastro Gonsalvess-Bērziņš un Santa Popoviča izdeva grāmatu „Ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā” ISBN 9984-774-05-8.

Lai izpētītu, ko nozīmē ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā un kādas sekas tā pastāvēšana rada Latvijas tautsaimniecībai, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā tika veikts pētījums „Ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā”. Šī grāmata atspoguļo pētījuma rezultātus. Grāmatā apkopots teorētiskais diskurss par ārvalstu kapitāla nozīmi banku sektora attīstībā, raksturots Latvijas banku sektors, nerezidentu kapitāla apmērs un izcelsmes valstis banku pamatkapitālā Latvijā. Grāmata būs noderīga ikvienam, kas interesējas par banku sektoru.

Zinātniskā redaktore: Dr.oec. Raita Karnīte.