Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –

Pēteris Guļāns, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2003.gadā izdeva grāmatu ar nosaukumu „Latvijas ekonomika laikmetu griežos” ISBN 9984-9574-4-6.

Latvijas ekonomikas sabrukums un ieilgušais atjaunotnes periods liecina, ka pārveides laikā realizētā ekonomiskā politika nebija pietiekami adekvāta jaunajam, globālo tirgus attiecību diktētajiem, nosacījumiem un mazas valsts ar atvērtu tautsaimniecību īpatnībām. Viens no būtiskākiem attīstību bremzējošiem faktoriem bija un joprojām ir vāja ekonomisko procesu likumsakarību un Latvijas interešu izpratne. Grāmatā iekļautie raksti mēģina mazināt šo trūkumu. Tie tapuši, autoram pētot valsts ekonomikas pārveides un attīstības aktuālākās problēmas. Sniedz neatkarīgu (ar politiskiem grupējumiem nesaistītu) to vērtējumu un argumentē Latvijai pieņemamu risinājumu principus.

Redaktors: Uldis Bormanis.