Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –

Ilze Bērziņa un Raita Karnīte, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu, 2001.gadā izdeva grāmatu „Tūrisms Latvijā: attīstība un perspektīvas, tūrisma satelītkonti” ISBN 9984-9364-9-X.

Grāmata ir BO SIA „Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts” pētījumu „Tūrisma ieguldījums Latvijas ekonomikā” un „Latvijas tūrisma attīstības nacionālās programmas ekonomiskais pamatojums” rezultātu apkopojums. Iegūtās atziņas pielietojamas tūrisma stratēģiskajā un telpiskajā plānošanā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī valsts un pašvaldību institūciju, tūrisma industrijas, nevaldības organizāciju un mācību iestāžu darbā.

Redaktore: Ineta Popēna.