Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –

Pētījuma mērķis – pamatojoties uz detalizētu pašreizējās situācijas Latvijā STEPE-SWOT analīzi, balstoties uz sistēmisku pieeju, projekts piedāvās inovācijas ekonomikas ilgtspējībai, izstrādās pasākumus un ieteikumus Latvijas ekonomikas atveseļošanai, COVID-19 krīzei un citām potenciālās krīzes, stiprinot Latvijas intereses un konkurētspēju ilgtermiņa sociālekonomiskai attīstībai, kā arī ieteikumus par nepieciešamajām izmaiņām un to ieviešanas iespējām likumdošanas iniciatīvās un stratēģiskās plānošanas dokumentos.

Pētījumā analizēti valsts demogrāfiskie, labklājības, atvērtās un iekļaujošās sabiedrības, nodarbinātības jautājumi, novērtējot valsts sociālās, pārvaldības, ekoloģisko, tehnoloģisko un ekonomisko apakšsistēmu (tai skaitā monetārās un fiskālās politikas) attīstību, lai palielinātu Latvijas konkurētspēju ilgtermiņā.