Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –

(Project Nr. 101006396) Apvārsnis 2020 Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to; SwafS-26-2020

EQUALS-ES mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību sociālajā inovācijā un palīdz novērst dzimumu aizspriedumus, tieši integrējot un palielinot sieviešu un meiteņu kā sociālās inovācijas un uzņēmējdarbības līderu reputāciju (WP2 līdz 4). Tas koncentrējas uz zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM), kā arī spēka prasmēm un līdera pozīcijām IKT nozarē. Iepriekš minētos mērķus papildina šādi konkrēti mērķi:  Izstrādāt darbības starpdisciplināru, starpnozaru, inovāciju nometņu un hakatonu veidā7, kas vērsti uz digitālo iekļaušanu un īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējīgai dzimumu līdztiesības praksei.  Rīkot augsta līmeņa seminārus saistībā ar ANO un ES esošajām pamatiniciatīvām, tostarp Pasaules augstākā līmeņa sanāksmi par informācijas sabiedrību, Paaudžu līdztiesības forumu, Sievietes digitālajā jomā, Meitenes IKT dienās un Eiropas Attīstības dienas.  Veikt tiešsaistes un klātienes mentoringa, apmācības un mūžizglītības programmu un kursu kombināciju, kas vērsti uz uzņēmējdarbību un profesionālo izaugsmi un ko rīko veiksmīgi sociālie uzņēmēji, advokāti un eksperti, tostarp gan vīrieši, gan sievietes  sadarbībā ar ieinteresētajām personām valsts, privātajā un pilsoniskajā sabiedrībā kopīgi ieviest un ieviest dzimumu līdztiesības politiku un uzņēmējdarbības attīstības rīkus.  Paaugstināt uzņēmējdarbības prasmes, izmantojot starptautisku akadēmisko sadarbību, tostarp attīstot kopīgas starptautiskas vasaras skolas, digitālos mācību materiālus un rīkus, kas veicina sadarbību pētniecības jomā, studentu mobilitāti un prakses vietas.  Iedvesmojiet nākamās paaudzes novatorus, paaugstinot jaunu vadītāju grupu, paraugu un dzimumu līdztiesības aizstāvjus sociālajā inovācijā un uzņēmējdarbībā.

Budžets: €1 641 004, 38

Projecta koordinātors: STORBYUNIVERSITETET (OsloMet) (Norvēģija)