Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –

Projekta mērķis: izpētīt medicīnas pakalpojumus ārvalstu tirgos (Somija, Zviedrija, Norvēģija, Apvienotā Karaliste un Īrija), analizējot informāciju par pieejamiem medicīnas pakalpojumiem, to cenu grupām attiecīgajos ārvalstu tirgos, lai noteiktu virzienus, kuros Latvijas veselības tūrisma kompānijām, Latvijas veselības tūrisma klastera biedriem būtu vispiemērotāk un efektīvāk strādāt.

Pētījums tiek veikts, lai mērķtiecīgi īstenotu tālāk izstrādājamo Latvijas veselības tūrisma mārketinga plānu Latvijas veselības tūrisma klasteru komersantu sniegto pakalpojumu efektīvai pozicionēšanai un pārdošanai.

Pētījums tika veikts Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/010 “Latvijas veselības tūrisma klasteris” finansējuma ietvaros.”