Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Jaunumi » Latvijas Zinātņu akadēmija stiprina sadarbību ar Kazahstānas Republiku pētniecības, zinātnes un inovāciju jomā

Latvijas Zinātņu akadēmija stiprina sadarbību ar Kazahstānas Republiku pētniecības, zinātnes un inovāciju jomā

2021. gada 20. augustā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika tikšanās starp Kazahstānas Republikas vēstnieku Latvijā Timuru Primbetovu un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ivaru Kalviņu. Diskusijā piedalījās arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta vadītāja Dr. Ņina Linde.

Tikšanās mērķis ir veicināt abpusēji bagātinošu sadarbību starp Latvijas un Kazahstānas zinātņu institūcijām zinātnes, pētniecības un inovācijas jomās. LZA prezidents Ivars Kalviņš vēstnieku iepazīstināja ar Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību, zinātnes attīstības prioritārajiem virzieniem, kā arī Latvijas zinātnes stiprajām pusēm un izaicinājumiem.

Kazahstānas vēstnieks Timurs Primbetovs informēja par notiekošajām politiskajām un sociāli ekonomiskajām reformām Kazahstānā, kā arī, diskutējot prezidentu Ivaru Kalviņu, dalījās ar Kazahstānas panākumiem iekšzemes zinātnes attīstībā, akcentējot Kazahstānas Zinātņu akadēmijas filiāļu atklāšanu valsts pilsētās un vietējās vakcīnas ražošanas pret Covid-19 “KazVac” izveidi.

Abas sarunā iesaistītās puses ar atzinību vērtēja kopīgās intereses, informācijas un pieredzes apmaiņas nepieciešamību, vienojoties par kontaktu starp akadēmijām un zinātniekiem stiprināšanu, mērķtiecīgu eksperimentālo izstrāžu un inovāciju radīšanu, lietišķās zinātnes attīstību, mazās un vidējās uzņēmējdarbības atbalstu un inovāciju sertificēšanu ES tirgum, kā arī jaunās zinātnieku paaudzes sekmēšanu.

Tikšanās noslēgumā Kazahstānas vēstnieks aicināja prezidentu Ivaru Kalviņu un Ekonomikas institūta vadītāju Ņinu Lindi piedalīties eseju krājuma “Kazahstāna un latvieši” izveidē.

Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji uzaicināja vēstnieku piedalīties IV Starptautiskajā Ekonomikas Forumā “NĀKOTNES EKONOMIKA: globalizācijas izaicinājumi, ar kuriem saskaras Eiropa un Baltijas valstis 21. gadsimtā”, kas norisināsies 2021. gada 17. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā.