Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Jaunumi » Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūts ir uzsācis vērienīgu HORIZON-2020 projektu dzimumu līdztiesības jomā

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūts ir uzsācis vērienīgu HORIZON-2020 projektu dzimumu līdztiesības jomā

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūts ir uzsācis vērienīgu HORIZON-2020 projektu dzimumu līdztiesības jomā “EQUALS-EU: Europe’s Regional Partnership for Gender Equality in the Digital Age” (Eiropas Reģionālā Partnerība Dzimumu Līdztiesībai Digitālajā Laikmetā). Projektā piedalās 19 partneri no šādām valstīm: Norvēģija, Zviedrija, Francija, Lielbritānija, Beļģija, Ukraina, Šveice, Latvija, Spānija, Vācija, Austrija, Turcija, Izraēla, Grieķija, Serbija, Ķīna un Korejas Republika. 

Projekta mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību sociālās inovācijās un palīdzēt novērst dzimumu aizspriedumus, palielinot sieviešu un meiteņu kā sociālās inovācijas un uzņēmējdarbības līderu reputāciju caur  izglītības sistēmas inovācijām. Tas koncentrējas uz zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM), kā arī līdera prasmēm IKT nozarē. Projekts ir tieši saistīts gan ar sabiedrības labklājības inovācijām, gan ar inovācijām izglītības jomā, un meiteņu/sieviešu sasniegumu attīstību.  Konsorcija locekļi tika mērķtiecīgi izraudzīti, lai pārstāvētu valstis, kuras ir guvušas ievērojamus panākumus dzimumu līdztiesības sasniegšanā, piemēram, Šveice un Zviedrija, kā arī valstis, kas partnerību izmantos progresa paātrināšanai, piemēram, Ukraina un Turcija. 

EQUALS-EU veicinās dzimumu līdztiesību trīs jomās:

1. Dzimumu līdztiesība inovācijās un uzņēmējdarbībā. Sieviešu iesaistīšana darba tirgū nozīmē iespēju uzplaukt kā investoriem, uzņēmējiem, vadītājiem, valdes locekļiem un lēmumu pieņēmējiem.

2. Dzimumu līdztiesība STEM izglītībā un mūžizglītībā. Ir svarīgi atzīt ar IKT saistītās izglītības nozīmi visās nozarēs digitālajā laikmetā un radikāli pārveidot esošās izglītības sistēmas, lai sievietes un meitenes varētu iegūt STEM un līderības prasmes.

3. Dzimumu līdztiesība nodarbinātībā IKT nozarē: pašlaik IKT nozare ir nošķirta, tikai neliela daļa IT speciālistu Eiropā ir sievietes.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Apvārsnis 2020 pētniecības un inovācijas programmas “Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to” (Horizon2020 Program: Science with and for Society, SwafS-26-2020) atbalstu.