Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Jaunumi » LZA Ekonomikas institūta darba rezultāti ir iekļauti ANO Ekonomikas un Sociālo lietu padomes ziņojumā

LZA Ekonomikas institūta darba rezultāti ir iekļauti ANO Ekonomikas un Sociālo lietu padomes ziņojumā

Apvienoto Nāciju organizācijas Ekonomikas un Sociālo lietu padomes (ECOSOC) 2020. gada jūlijā ziņojumā atzinīgi novērtēts III Starptautiskā Ekonomikas Foruma darbs, ko rīkoja LZA Ekonomikas institūts Rīgā, 2019. gada 31.oktobrī un 1. novembrī, ar valsts pētījumu programmas projekta INTERFRAME-LV atbalstu. Forumā piedalījās 170 dalībnieki no 22 valstīm, ieskaitot 12 valstu vēstniekus un 56 runātājus no 10 valstīm. Īpaši pozitīvi tika raksturota jauniešu iesaiste Foruma darbā un tā starptautiskā dimensija, kas varētu kalpot kā turpmākais ieguldījums ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķu sasniegšanā. Ekonomikas un Sociālo lietu padome atbalstīja šāda veida projektu un pasākumu rīkošanu nākotnē.

Kā rekomendācijas ANO tika izvirzītas šādas prioritātes nākamo iniciatīvu attīstīšanā:

  • – Veicināt izglītības iniciatīvas saskaņā ar Ilgtspējīgās attīstības mērķiem un sekmēt to ieviešanu, iesaistot jaunos cilvēkus;
  • – Atbalstīt multikulturālo pieredzi starp jauniešiem, lai novērstu rasismu, neiecietību un aizspriedumu veidošanos;
  • – Atbalstīt sociālo atbildību izglītības sistēmā.
    IV Starptautiskais Ekonomikas Forums notiks šogad 27. novembrī par tēmu “FUTURE ECONOMY: globalisation challenges faced by Europe and Baltics in the 21st century”. Sekojiet informācijai: International Economic Forum!