Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Mūsu pakalpojumi » Pētniecības darbība

Pētniecības darbība

Veiktie pētījumi, būdami saistīti ar mikroekonomiskiem un makroekonomiskiem procesiem Latvijā, kā arī ar pārrobežu ekonomiskajiem procesiem ES, ir pavēruši iespēju gūt, uzkrāt, saglabāt un tālāk attīstīt plaša spektra pieredzi.

Institūta galvenie pētījumu virzieni:

 • investīciju piesaistes mehānismi. Uzņēmējdarbības vides atšķirību mazināšana investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstība,
 • uzņēmējdarbības aktuālās problēmas Latvijā: konkurētspējas palielināšana,
 • sociālā uzņēmējdarbība,
 • funkciju nodošanas iespējas no valsts uz privāto / nevalstisko sektoru,
 • nodokļu ietekme uz tautsaimniecības attīstību,
 • makroekonomikas jautājumi, valsts tautsaimniecības attīstības pētījumi: valsts pārvaldes funkcionēšanas un nodokļu sistēma; reģionālā, administratīvi teritoriālā un valsts pārvaldes reforma Latvijā, ekonomiskās teorijas aktuālās problēmas globalizācijas apstākļos, saimnieciskās uzskaites, finanšu un kontroles metodoloģija un organizācija,
 • energoefektivitātes palielināšana dažādos ražošanas procesos,
 • uzņēmumu vadības efektivitātes palielināšana, izmantojot modernās vadības tehnoloģijas
 • reģionālās attīstības sociāli ekonomiskā problemātika: pašvaldību darbība un sadarbība, mazpilsētas,
 • demogrāfiskās problēmas: cilvēkresursu migrācija, dzimtes problemātika, dzimumu līdztiesība,
 • cilvēka ekonomiskā potenciāla noteikšana,
 • lauksaimniecības, vides ekonomika,
 • darba vide, bioekonomika,
 • zināšanu ekonomika, cilvēkresursu attīstība, integrācijas problēmas.