Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Par institūtu » Institūta vadība

Institūta vadība

Ņina Linde

Ņina Linde

Uzņēmēja, pedagoģijas zinātņu doktore (2003), asociētā profesore (2007).

Zinātnisko pētījumu virzieni: biznesa ekonomika, reģionālā ekonomika, sociālā uzņēmējdarbība.

2014 – pašlaik

Helma Jirgena

Helma Jirgena

Ekonomiste, ekonomisko zinātņu doktore (2008), asociētā profesore (2012).

Zinātnisko pētījumu virzieni: reģionālā ekonomika, lauksaimniecības ekonomika, uzņēmējdarbība.

2009 – 2014

Raita Karnīte

Raita Karnīte

Ekonomiste, ekonomisko zinātņu kandidāte (1987), ekonomisko zinātņu doktore (nostrifikācija 1992), LZA īstenā locekle (2006).

Zinātnisko pētījumu virzieni: ekonomika, tautsaimniecības attīstības problēmas.

1993 – 2009

Jānis Janovs

Jānis Janovs

Ekonomists, ekonomisko zinātņu kandidāts (1968), ekonomisko zinātņu doktors (nostrifikācija 1992), LZA korespondētājloceklis (1992). Zinātnisko pētījumu virzieni: tautsaimniecības attīstības ekonomiskās problēmas, ražošanas spēku izvietojums.

1990 – 1992

Imants Kirtovskis

Imants Kirtovskis

Ekonomists, ekonomisko zinātņu doktors (1978), profesors (1980), LZA korespondētājloceklis (1987).

Zinātnisko pētījumu virzieni: ekonomisko zinātņu vēsture un sociālisma politiskā ekonomika.

1974 – 1989

Jānis Turčins

Jānis Turčins

Ekonomists, ekonomisko zinātņu doktors (1971), Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis (1960).

Zinātnisko pētījumu virzieni: kapitālisma un sociālisma politiskās ekonomikas problēmas.

1960 – 1974

Andrejs Sumins

Andrejs Sumins

Ekonomists, ekonomisko zinātņu kandidāts (1955), docents (1956).

Zinātnisko pētījumu virziens: tautsaimniecības plānošana.

1960

Pauls Dzērve

Pauls Dzērve

Ekonomists, ekonomisko zinātņu kandidāts (1953), docents (1956), Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis (1958, zinātniskais nosaukums atņemts 1960, atjaunots pēc nāves 1989).

Zinātnisko pētījumu virzieni: tautsaimniecības vēsture, ekonomiskā doma.

1958 – 1960

Fricis Deglavs

Fricis Deglavs

Ekonomists, docents (1949), Latvijas PSR ZA īstenais loceklis (1951), Latvijas PSR ZA viceprezidents (1951).

Zinātnisko pētījumu virziens: sociālisma celtniecības ekonomiskie jautājumi.

1952 un 1957

Nikolajs Kovaļevskis

Nikolajs Kovaļevskis

Ekonomists, ekonomisko zinātņu doktors (1945), profesors (1946), Latvijas PSR ZA īstenais loceklis (1951).

Zinātnisko pētījumu virzieni: ražošanas spēku izvietojuma problēmas un tautsaimniecības perspektīvā plānošana.

1947 – 1952

Jānis Bumbiers

Jānis Bumbiers

Ekonomists, ekonomisko zinātņu kandidāts (1935), Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis (1946).

Zinātnisko pētījumu virziens: agrārā ekonomika.

1946 – 1947 un 1952 – 1957