Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Par institūtu » Misija

Misija

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts (Institūts) ir reģistrēts 2006. gada 23. janvārī LR Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūtu reģistrā kā zinātniski pētniecisks institūts. Institūta darbība un aktivitātes ir orientētas uz Latvijai nozīmīgu tautsaimniecisku problēmu izpēti, meklējot un radot inovatīvus un zinātniski pamatotus risinājumus.

Šobrīd Institūts ir Latvijā viens no vadošajiem tautsaimniecības pētniecības centriem ar plašām sadarbības saitēm Eiropā un citās pasaules valstīs, kas spēj sniegt uz pētījumiem balstītu kompetentu viedokli par notiekošajiem procesiem Latvijas, Baltijas un Eiropas tautsaimniecībā, kā arī iezīmēt nākotnes virzību.

Institūta misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību reģionos un valstī kopumā, sniedzot uz pētījumiem balstītus, kompetentus vērtējumus un viedokļus par notiekošajiem procesiem Latvijas, Baltijas un Eiropas tautsaimniecībā, kā arī ieteikumus par tautsaimniecības attīstības iespējām.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts ir stabila, neatkarīga zinātniskā organizācija, kas:

uzkrāj un analizē informāciju par tautsaimniecībai aktuāliem jautājumiem;
veic zinātniskus pētījumus ekonomikā un citās sociālo zinātņu nozarēs, kā arī starpdisciplinārās jomās;
sniedz informatīvu, metodisku un zinātnisku atbalstu pētniecībai sociālajās zinātnēs;
veic neatkarīgu, kvalificētu analīzi un novērtējumu valsts institūciju sagatavotajiem likumprojektiem ekonomikas jomā;
sniedz konsultācijas par sociāli ekonomiskās attīstības procesiem valstī, reģionos, organizācijās;
izstrādā rekomendācijas tautsaimniecības politikas veidošanai un īstenošanai;
informē valdību un sabiedrību par situāciju tautsaimniecībā un iespējamiem attīstības virzieniem;
sekmē izgudrojumu komercializāciju un sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem;
izstrādā un vada Eiropas Savienības un citus starptautiskus projektus;
organizē apaļā galda diskusijas, konferences, ekonomikas forumus un citas zinātniski izglītojošas aktivitātes.