Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Pētījumi un projekti » Īstenotie pētījumi

Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā

Pētījums “Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā” notika Rīgas attīstības programmas 2021.−2027.gadam izstrādes ietvaros. Pirms izstrādāt jauno Rīgas attīstības programmu 2021.−2027.gadam, ir būtiski sagatavot Rīgas, tās apkaimju un Rīgas metropoles iekšējās telpas demogrāfijas prognozes, jo tās ir nepieciešams, lai plānotu mājokļu nodrošinājumu, pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošināšanu (piemēram, bērnudārzi un skolas), darbavietas u.c. uzdevumus. Pētījuma uzdevums bija nodrošināt, lai Rīgas attīstības programmā 2021.−2027.gadam iekļaujamie uzstādījumi un sasniedzamie rādītāji tiktu balstīti atbilstoši esošajām un prognozētajām tendencēm. Tā kā iepriekšējais pētījums „Demogrāfiskās prognozes Rīgā un Pierīgā” tika veikts 2012.gadā, tad jaunākajā pētījumā bija iespējams izmantot jaunākās demogrāfiskās un migrācijas tendences.

Pētījuma mērķis – izstrādāt demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā 2030. un 2050.gadam, kā arī veidot izpratni par potenciālo iedzīvotāju profilu Rīgā 2030. un 2050. gadā.

Lai šo mērķi sasniegtu tika noteikti šādi uzdevumi:

  • sagatavot demogrāfiskās prognozes variantus (t.sk. dalījumā pa dzimumiem un vecuma grupām) Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā;
  • izstrādāt aktīvo jeb mērķa variantu, ja visu ietekmētājfaktoru kopums izraisītu tikai demogrāfiskās situācijas atveseļošanos veicinošas pārmaiņas visos iedzīvotāju kustības veidos.

Pētījuma rezultātā tika sagatavotas demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā 2030. un 2050.gadam, iekļaujot vecuma un dzimuma struktūras izmaiņas.

Īstenošanas periods: 2019.07.23 - 2019.12.02

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Papildus informācija: Skatīt pilnu pētījumu

Klienta atsauksme: See feedback here

Autori: Pēteris Šķinķis, Juris Paiders, Jānis Vanags, Ronalds KrūmiņšBaltijas bezalkoholisko dzērienu tirgus izpēte

Pētījuma mērķis: izpētīt un analizēt tirgus situāciju Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā), tirgus izaugsmes tendences un perspektīvas 2019. gadā minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu (bezalkoholisko dzērienu u.c.) jomā. 

Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi un uzdevumi:

  • Veikt tirgus segmentēšanu, lai iegūtu galapatērētāja portretu un novērtētu iespējamo produktu pieprasījumu, lai noteiktu ilgtermiņa ieviešanas plānu 2019. gadam;
  • Noteikt prasības ražošanas organizācijām, ņemot vērā tirgus komercpraksi.

Īstenošanas periods: 2019.01.15 - 2019.03.22

Pasūtītājs: SIA Trading House of AzerbaijanPētījums par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā

Pētījuma mērķis: veikt uzņēmējdarbības atbalsta vides analīzi efektīvai uzņēmējdarbības atbalsta institūciju sadarbībai Latvijā un Lietuvā. Pētījums tiek veikts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020) projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (“LLI-131 Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania (Business Support)” ietvaros.

Īstenošanas periods: 2017.10.06 - 2018.06.30

Pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions

Papildus informācija: Skatīt pilnu pētījumu

Klienta atsauksme: See feedback here

Autori: Dr. Jānis Vanags, Dr. Ņina Linde, Dr.habil. Baiba Rivža, Mg. Linda SūniņaTirgus izpēte par ārvalstu tirgiem veselības tūrisma jomā

Projekta mērķis: izpētīt medicīnas pakalpojumus ārvalstu tirgos (Somija, Zviedrija, Norvēģija, Apvienotā Karaliste un Īrija), analizējot informāciju par pieejamiem medicīnas pakalpojumiem, to cenu grupām attiecīgajos ārvalstu tirgos, lai noteiktu virzienus, kuros Latvijas veselības tūrisma kompānijām, Latvijas veselības tūrisma klastera biedriem būtu vispiemērotāk un efektīvāk strādāt.

Pētījums tiek veikts, lai mērķtiecīgi īstenotu tālāk izstrādājamo Latvijas veselības tūrisma mārketinga plānu Latvijas veselības tūrisma klasteru komersantu sniegto pakalpojumu efektīvai pozicionēšanai un pārdošanai.

Pētījums tika veikts Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/010 “Latvijas veselības tūrisma klasteris” finansējuma ietvaros.”

Īstenošanas periods: 2017.12.27 - 2018.06.30

Pasūtītājs: Latvijas kūrortpilsētu asociācija

Papildus informācija: Skatīt pētījumu

Klienta atsauksme: See feedback here

Autori: Dr. Juris Hāzners, Dr. Ņina LindePētījums “Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai”

Pētījums tiek veikts EKOSOC-LV programmas ietvaros, lai izveidotu zināšanu bāzi par valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības procesiem un veidotu teorētisku pamatu ilgtspējīgas attīstības stratēģijām un politikām.

Pētījumā tiek izmantota tādu metožu, modeļu un risinājumu izpēte un izstrāde, kas nodrošinātu sadarbības sistēmas izveidi starp publisko sektoru, zinātni, izglītības sistēmu un uzņēmējdarbību un veicinātu inovācijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī veicinātu Latvijas ekonomikas pārstrukturēšanu reģionā. viedās specializācijas stratēģijas kontekstā.

Īstenošanas periods: 2014 - 2017

Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā Universitāte