Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Pētījumi un projekti » Notiekošie pētījumi

Eiropas Reģionālā partnerība Dzimuma līdztiesības veicināšanai Digitalājā gadsimtā (EQUALS-EU)

(Project Nr. 101006396) Apvārsnis 2020 Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to; SwafS-26-2020

EQUALS-ES mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību sociālajā inovācijā un palīdz novērst dzimumu aizspriedumus, tieši integrējot un palielinot sieviešu un meiteņu kā sociālās inovācijas un uzņēmējdarbības līderu reputāciju (WP2 līdz 4). Tas koncentrējas uz zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM), kā arī spēka prasmēm un līdera pozīcijām IKT nozarē. Iepriekš minētos mērķus papildina šādi konkrēti mērķi:  Izstrādāt darbības starpdisciplināru, starpnozaru, inovāciju nometņu un hakatonu veidā7, kas vērsti uz digitālo iekļaušanu un īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējīgai dzimumu līdztiesības praksei.  Rīkot augsta līmeņa seminārus saistībā ar ANO un ES esošajām pamatiniciatīvām, tostarp Pasaules augstākā līmeņa sanāksmi par informācijas sabiedrību, Paaudžu līdztiesības forumu, Sievietes digitālajā jomā, Meitenes IKT dienās un Eiropas Attīstības dienas.  Veikt tiešsaistes un klātienes mentoringa, apmācības un mūžizglītības programmu un kursu kombināciju, kas vērsti uz uzņēmējdarbību un profesionālo izaugsmi un ko rīko veiksmīgi sociālie uzņēmēji, advokāti un eksperti, tostarp gan vīrieši, gan sievietes  sadarbībā ar ieinteresētajām personām valsts, privātajā un pilsoniskajā sabiedrībā kopīgi ieviest un ieviest dzimumu līdztiesības politiku un uzņēmējdarbības attīstības rīkus.  Paaugstināt uzņēmējdarbības prasmes, izmantojot starptautisku akadēmisko sadarbību, tostarp attīstot kopīgas starptautiskas vasaras skolas, digitālos mācību materiālus un rīkus, kas veicina sadarbību pētniecības jomā, studentu mobilitāti un prakses vietas.  Iedvesmojiet nākamās paaudzes novatorus, paaugstinot jaunu vadītāju grupu, paraugu un dzimumu līdztiesības aizstāvjus sociālajā inovācijā un uzņēmējdarbībā.

Budžets: €1 641 004, 38

Projecta koordinātors: STORBYUNIVERSITETET (OsloMet) (Norvēģija)

Īstenošanas periods: 2021.01.01 - 2023.11.01

Sadarbības partneri: SPIDER (Zviedrijas programma IKT jaunattīstības reģionos) (Zviedrija; Missions Publiques (Francija); Globālā universālā dizaina komisija Eiropā (Norvēģija); GSM asociācija (Lielbritānija); ALL DIGITAL AISBL (Beļģija); Harkovas Nacionālā iekšlietu universitāte (Ukraina) ; FONDATION POUR L INSTITUT DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES ET DU DEVELOPPEMENT (Šveice); UNIVERSITAT DE VALENCIA (Spānija); KLINIKUM DER UNIVERSITAET ZU KOELN (Vācija); Tuvo Austrumu Tehniskā universitāte (Turcija); HAIFA UNIVERSITY (Izraēla); (Austrija); HAVELSAN HAVA ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET (Turcija); KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU (Grieķija); Krustojums. Zinātnes un inovāciju centrs (Serbija); UNU Starptautiskais programmatūras tehnoloģijas institūts (UNU-IIST) (Japāna / Makao Korejas Paaugstinātais ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU INSTITŪTS (KAIST) (Korejas Republika)STREAMpreneur

(Projekta Nr. 2020-2-DE04-KA205-019926) Erasmus +: Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā

Projekta “STREAMpreneur” mērķis ir uzlabot jauniešu uzņēmējdarbības prasmes, veicināt inovācijas un ilgtspējīgus reālās dzīves problēmu risinājumus, kas pastāv Eiropā un ārpus tās, ieviešot “STREAM Uzņēmējdarbība ”starp jaunatnes darbiniekiem un nodrošinot viņus ar zināšanām un rīkiem, lai to īstenotu ikdienas darbā ar jaunatni. Iepazīstinot pētniecību (R) un mākslu (A) ar tradicionālo STEM, kas ir viens no jauno zināšanu atklāšanas pamatelementiem, STREAM (zinātne, tehnoloģija, pētniecība, inženierzinātnes, māksla un matemātika) nodrošinās plašu mācību pieredzi.

Projekta koordinators: HeurekaNet – Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V. (Vācija)

Īstenošanas periods: 2020.12.01 - 2022.11.30

Sadarbības partneri: "DOREA EDUCATIONAL INSTITUTE WTF (Kipra) , EDUFORMA SRL (Itālija) , LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMJAS EKONOMIKAS INSTITŪTS (Latvija) , INTER COLLEGE APS (Dānija)"Doktrīna “Latvijas valsts stratēģiskās attīstības nozīmīgākie kvantitatīvie un kvalitatīvie aspekti 21. gadsimtā: attīstības jēdziens līdz 2050. gadam”

Pētījuma mērķis – pamatojoties uz detalizētu pašreizējās situācijas Latvijā STEPE-SWOT analīzi, balstoties uz sistēmisku pieeju, projekts piedāvās inovācijas ekonomikas ilgtspējībai, izstrādās pasākumus un ieteikumus Latvijas ekonomikas atveseļošanai, COVID-19 krīzei un citām potenciālās krīzes, stiprinot Latvijas intereses un konkurētspēju ilgtermiņa sociālekonomiskai attīstībai, kā arī ieteikumus par nepieciešamajām izmaiņām un to ieviešanas iespējām likumdošanas iniciatīvās un stratēģiskās plānošanas dokumentos.

Pētījumā analizēti valsts demogrāfiskie, labklājības, atvērtās un iekļaujošās sabiedrības, nodarbinātības jautājumi, novērtējot valsts sociālās, pārvaldības, ekoloģisko, tehnoloģisko un ekonomisko apakšsistēmu (tai skaitā monetārās un fiskālās politikas) attīstību, lai palielinātu Latvijas konkurētspēju ilgtermiņā.

Īstenošanas periods: 2020.03.01 - 2021.05.31

Autori: Dr.oec., prof. Jānis Vanags; Dr.paed., asoc. prof. Ņina Linde; Dr.oec. Ilona Lejniece