Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Jaunumi » Projekts “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās jeb MaKE IT”

Projekts “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās jeb MaKE IT”

Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās jeb MaKE IT (Nr. 1.1.1.3/21/A/003) ir unikāls projekts, kurā visu līmeņu un programmu studējošiem būs pieejams atbalsts, t.sk. stipendijas, savas vai komandas inovatīvas idejas īstenošanai.

Projekta vadošais partneris ir SIA “EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA”

Projektu realizēs vēl šādi projekta sadarbības partneri:

Projekta mērķis ir palielināt studējošo uzņēmējdarbības spējas, kā arī pateicoties augstskolu, studentu un komersantu sadarbībai veicināt starpdisciplināro mākslas, kultūras, ekonomikas un IT jomu mijiedarbību.

Projekta mērķa grupa ir visu līmeņu un programmu studējošie augstākās izglītības institūcijās, kā arī koledžu, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem (vecumā no 18 gadiem).

Projektā studentiem ir iespēja saņemt grantu idejas pētniecībai vai attīstībai 4 mēnešu ciklā, saņemt ekspertu, mentoru un darba vadītāja konsultācijas, piedalīties apmācībās un tīklošanās pasākumos, kā arī pretendēt uz stipendiju līdz pat 288 EUR/mēnesī.

Projekts norisinās no 2021. gada 22. novembra līdz 2023. gada 21. novembrim (24 mēnešus).

Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta kopējie izdevumi: 1 075 534,72 EUR (no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 075 534,72 EUR):

ERAF finansējums: 83,68% no attiecināmajiem izdevumiem – 900 000,00 EUR:

privātais finansējums: 16,32 % – 175 534,72 EUR.

Vairāk informāciju par projektu: https://www.augstskola.lv/?parent=1124&lng=lva&fbclid=IwAR1PyUMTGtZG4fm4BM60cAgBlWWWQWmFBgoxv-IrmGIZcu-F_vFDGfSRAPI.