Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Jaunumi » Š.g. 20. janvārī LZA Ekonomikas institūts piedalījās pirmajā projekta partneru sanāksmē HORIZON-2020 projekta EQUALS-EU

Š.g. 20. janvārī LZA Ekonomikas institūts piedalījās pirmajā projekta partneru sanāksmē HORIZON-2020 projekta EQUALS-EU

Š.g. 20. janvārī LZA Ekonomikas institūts piedalījās pirmajā projekta partneru sanāksmē HORIZON-2020 projekta “EQUALS-EU: Eiropas reģionālā partnerība dzimumu līdztiesībai digitālajā laikmetā” ietvaros. Pandēmijas dēļ pirmā konsorcija sanāksme notika tiešsaistes formātā, izmantojot ZOOM platformu. Pēc savstaprējās iepazīšanās un projekta idejas prezentācijas, konsorcija dalībnieki no 19 valstīm ir apsprieduši darba paketes un projekta struktūru, un pirmos soļus, kas jāveic, lai sasniegtu projekta mērķus.

EQUALS-EU mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību sociālajā inovācijā un palīdz novērst dzimumu aizspriedumus, tieši integrējot un palielinot sieviešu un meiteņu kā sociālās inovācijas un uzņēmējdarbības līderu reputāciju. Tas koncentrējas uz zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM), kā arī spēka prasmēm un līdera pozīcijām IKT nozarē.

Mēs patiešām ceram uz lielisku sadarbību ar visiem partneriem, vēl lielākus rezultātus un novēlam jaunus apvāršņus sievietēm zinātnes, biznesa un inovāciju jomā!

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 101006396.

Ar projekta detaļām var iepazīties šeit: