Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Jaunumi » Sākas pieteikšanās projekta “MaKE IT” 2. ciklam

Sākas pieteikšanās projekta “MaKE IT” 2. ciklam

            Projekta mērķis – palielināt studējošo uzņēmējdarbības spējas, veicinot augstskolu, studentu un komersantu sadarbību.

            Vairāk par projektu iespējams uzzināt:

Piesakoties projektā, Tu iegūsi:

 • Finansiālu un materiālu atbalstu idejas realizācijai vai izpētei (mazais grants – 2596 EUR, lielais grants – līdz 11 127 EUR)
 • Stipendijas studentiem 4 mēnešus līdz 200 EUR/mēn. un doktorantiem līdz 228 EUR/mēn.
 • Kompetentu un profesionālu darba vadītāju
 • Dalība dažādos tīklošanās pasākumos, apmācībās un semināros
 • Iespēja konsultēties pie kompetentiem speciālistiem – ekspertiem un mentoriem

            Projekta 2. cikls – dokumentu iesniegšana līdz 02.10.2022. Pozitīva vērtējuma un granta piešķiršanas gadījumā kopā ar komandu attīstiet savu ideju cikla ietvaros, kas ilgst 4 mēnešus, sākot no 1. novembra līdz 28. februārim.

            Projekta 2. ciklam pieteikšanās sāksies 1. septembrī!

 • Ja Tev ir ideja, bet Tu meklē komandas biedrus un sadarbības partnerus: aizpildi pieteikuma formu projekta mājaslapā (https://www.makeitstudents.eu/pieteikt-ideju).
 • Ja Tev ir vēlme attīstīt citu izvirzītās idejas: vispirms nepieciešams ar tām iepazīties projekta Ideju krātuvēs (https://www.makeitstudents.eu/ideju-kratuve/pirma-karta; https://www.makeitstudents.eu/ideju-kratuve/otra-karta), tad spiežot pogu “Mani interesē” Tu uzzināsi kontaktinformāciju idejas iesniedzējam, ar kuru būs nepieciešams sazināties, lai apspriestu ideju un tās kopīgu attīstību.
 • Ja Tev ir izveidota komanda un ir kopīga vēlme attīstīt vēlamo biznesa ideju: aizpildi īso pieteikuma ideju kādā no virzieniem (uzņēmumu izaicinājumi, sabiedrībai svarīgi problēmjautājumi vai idejas, kas ļautu attīstīt studējošo biznesu) (https://www.makeitstudents.eu/pieteikt-ideju).
 • Pēc tam sagatavo visus nepieciešamos pieteikuma dokumentus:(https://www.makeitstudents.eu/pieteikumu-atlases-dokumentacija).
 • Mazajam grantam – pieteikuma forma (idejas īstenošanas vieta LZA EI), motivācijas vēstule, izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka komandas dalībnieki ir studenti, SVID analīze, laika grafiks, iesaistīto partneru apliecinājumi (ja tādi ir);
 • Lielajam grantam – pieteikuma forma (idejas īstenošanas vieta LZA EI), motivācijas vēstule, izziņa no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina, ka komandas dalībnieki ir studējošie, realizācijas izmaksu tāme, izmaksu pamatojošā dokumentācija, SVID analīze, laika grafiks, iesaistīto partneru apliecinājumi (ja tādi ir).

Aizpildītos dokumentus Word vai PDF formātā nepieciešams nosūtīt uz e-pastu – pieteikties.makeit@augstskola.lv līdz 2022. gada 2. oktobrim + vēlams nosūtīt arī uz e-pastu – madara.salnite@eilza.lv

! Pēc pieteikumu iesniegšanas un saziņas ar koordinatoru kopā ar komandu sagatavo un iesniedz prezentāciju par savu pieteikumu, un prezentē to pieteikumu vērtēšanas komisijai.

Ar detalizētāku vērtēšanas atlases dokumentāciju var iepazīties:

https://static1.squarespace.com/static/61bccee6fd5e812afd20a381/t/63122dfca2665b1cfea8b0f9/1662135815731/Studentu+inovacij_pieteikumu+atlases+kartiba_30.08.2022.pdf

Ar detalizētāku studentu inovācijas programmas pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu var iepazīties:

https://static1.squarespace.com/static/61bccee6fd5e812afd20a381/t/621c75c9c2d2c312965a756b/1646032330089/Studentu_inovaciju_pieteikumu_vertesanas_komisijas_nolikums_MAKEIT_V04.pdf

Aktivitāte tika īstenota projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)”, Nr. 1.1.1.3/21/A/003 ietvaros. Tas ilgs 24 mēnešus (22.11.2021.-21.11.2023.). Projektu īsteno Ekonomikas un kultūras augstskola, sadarbībā ar partneriem – Ekonomikas un kultūras augstskolas fondu, BANKU AUGSTSKOLU, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, Alberta koledžu, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu un SIA “EUROLCDS”.