Zinātnes uzdevums –
kalpot cilvēkiem.

– Tolstojs –

Zinātne – kapteinis, bet
prakse – kareivji.

– Da Vinči –

Zinātnes robežas līdzinās
apvārsnim: jo vairāk tam
tuvojamies, jo vairāk tas
attālinās.

– Buasts –

Fantazēt ir svarīgāk nekā
zināt.

– Alberts Einšteins –

Zinātne – tā ir
organizētas zināšanas.

– Spencers –

Brīvība zinātnei ir tas
pats, kas gaiss dzīvai
būtnei.

– Poincare –

Izpētes lauks zinātnē ir
neierobežots.

– Paskāls –

Uz zinātņu sistēmu
jāraugās kā uz dabas
sistēmu: viss tajā ir
bezgalīgs un viss
nepieciešams.

– Kivjē –

Zinātniskais plāns bez
darba hipotēzes ir kā
skelets bez dzīvas
miesas.

– Hiršfelds –

Galvenais cilvēces
izpētes priekšmets ir
cilvēks.

– Gēte –

Zinātnē viss ir svarīgs.

– Heine –

Grāmatām ir jābūt
zinātņu rezultātam, bet
ne zinātnēm – grāmatu
rezultātam.

– Bēkons –

Zinātnieks nav tas, kurš
sniedz pareizas atbildes,
bet gan tas, kurš nāk ar
īstiem jautājumiem.

– Klods Levī-Stross –

Jo neatlaidīgāk mēs
meklēsim patiesību ārpus
sevis, jo vairāk mēs
attālināsimies no tās. Jo
vairāk mēs spēsim izprast
to, kas mēs esam, jo
vairāk apliecināsim
patiesību sevī.
– Antonio Meneghetti –
Pirms dabai pavēlēt, tai
jāpaklausa.

– Bēkons –

Īsts zinātnieks nav tas,
kurš ir vairāk apguvis,
bet tas, kurš ir vairāk
sapratis.

– Leibnics –

Zinātne – zināt esības
darbību.

– Antonio Meneghetti –

Zinātne ir cilvēces
labdare.
– Bertelo –
Sākums » Jaunumi » STREAMpreneur Transnational Project Meeting takes place at the Latvian Academy of Sciences

STREAMpreneur Transnational Project Meeting takes place at the Latvian Academy of Sciences

2021. gada 23. un 24.septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika otrā Erasmus+ KA2 projekta “STREAMpreneur” starptautiskā projekta klātienes sapulce. Senāta sēžu zālē pulcējās partneri no Vācijas (HeurekaNet), Itālijas (Eduforma), Dānijas (InterCollege), Kipras (DOREA) un kopā ar LZA Ekonomikas institūta komandu apsprieda projektu un gatavoja tā darbības plānu.

“STREAMpreneur” mērķis ir uzlabot jauniešu uzņēmējdarbības prasmes, veicinot inovācijas un rodot ilgtspējīgus risinājumus reālām dzīves problēmām, kas pastāv Eiropā un ārpus tās, iepazīstinot jaunatnes darbiniekus ar projekta metodoloģiju un metodēm, kā pielietot tās ikdienas darbā. Visu projekta partneru, tajā skaitā arī LZA Ekonomikas institūta, darbs ikdienā vai projektu ietvaros ir saistīts ar jauniešiem, tāpēc, lai veicinātu izpratni par izglītības un izaugsmes nozīmi ilgtermiņā un attīstītu individuālās fleksiblās iemaņas jeb “soft skills”, fundamentāls “STREAMpreneur” projekta uzdevums ir apkopot vairāku valstu prasmes un praksi efektīvākas pašizaugsmes attīstībā.

Starptautiskās projekta klātienes sapulces divās dienās notika diskusijas par projekta attīstību – kādas ir turpmākās darbības, lai projekts spētu sniegt jaunatnes darbiniekiem visas nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai viņi to varētu ieviest savās organizācijās un praksēs, pārrunas par to, kā izveidot saikni ar jauniešiem un kas veicinātu viņu interesi pievērsties uzņēmējdarbībai katrā no sadarbības valstīm. Galvenie tikšanās mērķi bija saprast, kādas ir nepieciešamās vadlīnijas, lai projektu būtu iespējams implementēt vislabākajā veidā dažādos apstākļos, mājaslapas un bukleta vizuālā izskata un satura pieņemšana, partneru sadraudzība.

Tikšanās laikā tika sasniegti nostādītie mērķi, kā arī sastādīts plāns ar darbiem līdz nākamajai tikšanās reizei. Nākamā tikšanās ir plānota 2022. gada aprīlī Kiprā, kur notiks arī pirmās prakses nodarbības kopā ar jaunatnes darbiniekiem.