LZA Ekonomikas institūts veic pētījumu "Par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā" Interreg 2014-2020 projekta ietvaros – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » News » LZA Ekonomikas institūts veic pētījumu “Par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā” Interreg 2014-2020 projekta ietvaros

LZA Ekonomikas institūts veic pētījumu “Par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā” Interreg 2014-2020 projekta ietvaros

LZA Ekonomikas institūts veic apjomīgu pētījumu “Par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014-2020) projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemellietuvā” (LLI-131 Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania (Business Support)) ietvaros. 


Uzņēmējdarbības attīstība jau vairāku gadu garumā ir temats, par kuru aktīvi diskutē un meklē atbalsta risinājumus gan reģionālajā, gan nacionālajā līmenī. Līdz ar to pētījums ir orientēts uz uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšanas iespējām Latvijā un Lietuvā. Pētījumā rezultātā tiks izstrādāts inovatīvs sadarbības modelis uzņēmējdarbības atbalsta efektivitātes paaugstināšanai un rekomendācijas politikas veidotājiem un uzņēmējdarbības atbalsta politiku īstenojošām organizācijām.