Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » News » MaKE IT jauniešu komanda “LaMaKu” prezentē sava projekta rezultātus starptautiskai auditorijai Kiprā

MaKE IT jauniešu komanda “LaMaKu” prezentē sava projekta rezultātus starptautiskai auditorijai Kiprā

Š.g. jūlijā Kiprā, Limassol pilsētā norisinājās ERASMUS+ projekta “STREAMpreneur” jaunatnes darbā iesaistīto pārstāvju no Itālijas, Vācijas, Kipras un Latvijas apmācības par STREAM (S-science, T-technology, E-engineering, A-art, M–math) pieejas ieviešanu darbā ar jauniem un uz uzņēmējdarbību orientētiem cilvēkiem. 

Lielu atsaucību starptautiskajā auditorijā guva MaKE IT komandas “LaMaKu” prezentētā ideja “Interaktīvas mācību metodes pēc-Covid jauniešiem”, īpaši izceļot matemātikas nozīmību ikviena cilvēka dzīvē. Realizētā ideja ir viens no uzskatāmiem un inovatīviem STREAM koncepcijas ieviešanas piemēriem. Ar labo praksi un ERAF projektu “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās “MaKE IT””, Nr. 1.1.1.3/21/A/003“, kura ietvaros tiek izstrādāta ideja, iepazīstināja Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pārstāve Madara. 

            Nevar noliegt, ka matemātika attiecas uz visu, ko mēs darām. Matemātika sniedz mums veidu kā izprast notiekošo apkārt, kā arī ļauj paredzēt nākotni. Tā palīdz attīstīt noteiktas smadzeņu zonas, uzlabo analītisko domāšanu, loģiku un daudz ko citu. Lai arī gandrīz visiem šie ieguvumi ir zināmi, tomēr daļai mūsdienu jauniešu matemātika šķiet garlaicīga, pārāk sarežģīta vai nepietiekami radoša it īpaši tad, ja viņiem nepastāsta par situācijām, kad tā tiks pielietota. Daudzi skolēni bieži jautā: “Kāda jēga mācīties matemātiku, ja mani neinteresē matemātikas skolotāja karjera?” Diemžēl daudzi skolotāji aizmirst to, cik svarīgi ir izskaidrot, ka matemātika ir nepieciešama visas dzīves garumā, kā arī viņi aizmirst to sasaistīt ar reālām dzīves situācijām. 

            Matemātikai ir būtiska loma daudzās jomās, īpaši zinātnē, tehnoloģijās un inženierijā. Taču nepieciešamība pēc stabilām matemātikas zināšanām sniedzas daudz tālāk par STEM-STEAM-STREAM nozarēm. Pat ja tikai 20% studentu izvēlētos karjeru šajās nozarēs, pārējie 80% dotos uz tādām nozarēm, kurās arī būtu nepieciešamas matemātikas iemaņas. Tieši tās iemaņas, kas iegūtas augstas kvalitātes apmācībās jautrā un aizraujošā veidā, nodrošinās jaunajiem studentiem labākos iespējamos rīkus nākotnei.

            Covid-19 pandēmija ietekmēja un radikāli mainīja izglītību. Tie jaunieši, kuri turpināja izglītību Covid-19 pandēmijas laikā, atšķiras no tiem, kuri mācījās iepriekš. Šiem “modernajiem jauniešiem” tagad ir vajadzīga pavisam cita izglītības pieeja un mācību metodes. Šobrīd ir ārkārtīgi grūti noturēt jauniešu uzmanību mācību procesā. Kā būtu, ja skolēniem atklātu matemātiku aizraujošā un saistošā veidā?

            ERAF projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās “MaKE IT””, Nr. 1.1.1.3/21/A/003  ietvaros komanda “LaMaKu” veido interaktīvu mācību kasti ar galda spēlēm un tiešsaistes mācību rīku instrukciju. Šīs galda spēles būs palīgmateriāls ikvienai mācību iestādei, kas ļaus skolēniem labāk izskaidrot dažādas matemātikas tēmas. Pandēmija pavēra plašas iespējas uz tehnoloģiju integrēšanu mācību procesā, un tiešsaistes rīku instrukcija būs palīgs skolotājiem – mācību procesu varēs pilnveidot ar dažādām spēlēm, uzdevumiem, testiem tiešsaistē.