Māris Kučinskis: Kā valdības vadītājs paužu savu atbalstu iniciatīvām rīkot forumus, kur diskutē zinātnieki un uzņēmēji – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » News » Māris Kučinskis: Kā valdības vadītājs paužu savu atbalstu iniciatīvām rīkot forumus, kur diskutē zinātnieki un uzņēmēji

Māris Kučinskis: Kā valdības vadītājs paužu savu atbalstu iniciatīvām rīkot forumus, kur diskutē zinātnieki un uzņēmēji

Māris Kučinskis: “Kā valdības vadītājs paužu savu atbalstu iniciatīvām rīkot forumus, seminārus, kuros vienā telpā, pie viena galda apspriežas, viens otru informē, diskutē zinātnieki un uzņēmēji. Šādas iniciatīvas ir svarīgas, lai ilgtermiņā veicinātu Latvijas tautsaimniecības transformāciju, produktivitāti, ilgtspējīgas investīcijas un eksporta ieņēmumu palielināšanos. […] Jau vairākkārt esmu uzsvēris, ka digitalizācija ir mūsu ikdiena un nākotne. Runa ir par datos balstītas nācijas konceptu, kurā, balstoties uz publisko datu pieejamību, sabiedrības izglītošanu un iesaistīšanu, strādājam, lai radītu jaunus, inovatīvus produktus.”

Vēlamies īpaši pateikties Ministru prezidentam par atbalstu mūsu Ekonomikas forumam!