Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » Mūsu pakalpojumi » ES projekti

ES projekti

Ar ES projektiem Institūts ir strādājis kopš 2000. gada, pētot ekonomiskās, rūpniecības, uzņēmējdarbības, integrācijas, ārvalstu attiecību un sociālās problēmas. Pašlaik Institūts strādā pie Horizon 2020 projektiem, tos izstrādājot sadarbībā ar ārzemju un Latvijas partneriem, kā arī Latvijas projektiem, kas finansēti ar ES fondu naudu, tai skaitā ar iepirkumiem, citiem nelieliem projektiem, kas balstīti uz socioloģisku, zinātnisku un inovatīvu virzienu.

Lai īstenotu projektu dalību Horizon 2020, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un citiem partneriem no Igaunijas, Baltkrievijas, Itālijas, Melnkalnes, Izraēlas un Ukrainas piedalījās projekta „YOUNG-3-2015” izveidē. Projekta norises periodā Institūts ir ieguvis jaunu pieredzi un jaunus kontaktus, kuri tiks iesaistīti tālākajos projektos.

Horizon 2020 ietvaros Institūts kā projekta koordinātors šogad iesniedza projektu „Integrating new food analysis techniques and methodology for improved assessment and management of food security and quality problems “ programmas „Marie Skłodowska-Curie Actions’’ „Research and Innovation Staff Exchange’’ ietvaros.

Balstoties uz iepriekšējo pieredzi, Institūts ir ieinteresēts nodrošināt ilgtermiņa pastāvīgas finansējuma piesaistes iespējas dažādos līmeņos plānotiem pētījumu virzieniem (ES finansējums, valsts pasūtījumi, sadarbībā ar uzņēmējiem). Lai paplašinātu savu darbības loku, Institūts piesaista jaunus projekta vadītājus un izpildītājus, kā arī ņem dalību starptautiskās konferencēs, semināros.