Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » Mūsu pakalpojumi » Pētniecības darbība

Pētniecības darbība

Veiktie pētījumi, būdami saistīti ar mikroekonomiskiem un makroekonomiskiem procesiem Latvijā, kā arī ar pārrobežu ekonomiskajiem procesiem ES, ir pavēruši iespēju gūt, uzkrāt, saglabāt un tālāk attīstīt plaša spektra pieredzi.

Institūta galvenie pētījumu virzieni:

 • investīciju piesaistes mehānismi. Uzņēmējdarbības vides atšķirību mazināšana investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstība,
 • uzņēmējdarbības aktuālās problēmas Latvijā: konkurētspējas palielināšana,
 • sociālā uzņēmējdarbība,
 • funkciju nodošanas iespējas no valsts uz privāto / nevalstisko sektoru,
 • nodokļu ietekme uz tautsaimniecības attīstību,
 • makroekonomikas jautājumi, valsts tautsaimniecības attīstības pētījumi: valsts pārvaldes funkcionēšanas un nodokļu sistēma; reģionālā, administratīvi teritoriālā un valsts pārvaldes reforma Latvijā, ekonomiskās teorijas aktuālās problēmas globalizācijas apstākļos, saimnieciskās uzskaites, finanšu un kontroles metodoloģija un organizācija,
 • energoefektivitātes palielināšana dažādos ražošanas procesos,
 • uzņēmumu vadības efektivitātes palielināšana, izmantojot modernās vadības tehnoloģijas
 • reģionālās attīstības sociāli ekonomiskā problemātika: pašvaldību darbība un sadarbība, mazpilsētas,
 • demogrāfiskās problēmas: cilvēkresursu migrācija, dzimtes problemātika, dzimumu līdztiesība,
 • cilvēka ekonomiskā potenciāla noteikšana,
 • lauksaimniecības, vides ekonomika,
 • darba vide, bioekonomika,
 • zināšanu ekonomika, cilvēkresursu attīstība, integrācijas problēmas.