Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » News

Pieteikšanās kārtība projekta 3. ciklam

Projekta mērķis – palielināt studējošo uzņēmējdarbības spējas, veicinot augstskolu, studentu un komersantu sadarbību. Vairāk par projektu iespējams uzzināt: https://www.makeitstudents.eu https://www.facebook.com/makeitstudents ! Pieteikšanās 3.ciklam ilgst no 04.05.2023. līdz 29.05.2023. Lai pieteiktos programmai: Studējošais var iesniegt savu ideju, lai atrastu komandu vai sadarbības partneri tās īstenošanai šeit. Pieteiktā ideja nonāks Ideju krātuvē. Ja ir vēlēšanās strādāt pie citu izvirzītām idejām, tad jāiepazīstas ar tām, kas ir pieejamas projekta 1. cikla, 2. cikla un 3. cikla ideju krātuvēs. Ja ideja šķiet interesanta, tad...
Read more...

Tīklošanās pasākums “Kompetenču gadatirgus

​Projekta MaKE IT ietvaros piektdien 19. maijā 17:00 norisināsies seminārs par pieteikšanos MaKE IT 3. ciklam un tīklošanās pasākums “Kompetenču gadatirgus”. Šajā pasākumā tiks sniegta informācija par dalības 3. cikla nosacījumiem un studējošajiem būs iespējas prezentēt savas idejas, lai piesaistītu komandas biedrus. ​Pasākumā aicināti piedalīties visu līmeņu un programmu studējošie augstākās izglītības institūcijās, kā arī koledžu, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie (vecumā no 18 gadiem). Savukārt uzņēmējiem ir iespēja izvirzīt izaicinājumus studentiem. Pasākums notiks tiešsaistē Zoom platformā: https://us06web.zoom.us/j/89907503783?pwd=c2RaU283b3lxTXc2ZFZxZGlZVXZZdz09 Meeting ID: 899 0750 3783 Passcode: 520965...
Read more...

Pieteikšanās kārtība MaKE IT projekta 3. ciklam

Projekts “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” Pieteikšanās kārtība projekta 3. ciklam Projekta mērķis – palielināt studējošo uzņēmējdarbības spējas, veicinot augstskolu, studentu un komersantu sadarbību. Vairāk par projektu iespējams uzzināt: https://www.makeitstudents.eu https://www.facebook.com/makeitstudents ! Pieteikšanās 3.ciklam ilgst no 04.05.2023. līdz 26.05.2023. Lai pieteiktos programmai: Studējošais var iesniegt savu ideju, lai atrastu komandu vai sadarbības partneri tās īstenošanai šeit. Pieteiktā ideja nonāks Ideju krātuvē. Ja ir vēlēšanās strādāt pie citu izvirzītām idejām, tad jāiepazīstas ar tām,...
Read more...

Projekta MaKE IT 2. cikla noslēgums

​Esam lepni par to, ka projekta MaKE IT 2. ciklā veiksmīgi piedalījās un savas idejas realizēja 4 Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta komandas – “𝗞𝗢𝗭𝗔”, “𝗗𝗶𝗲𝘁𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱”, “𝗽𝗶𝗲𝗱𝗲𝗥𝗜̄𝗚𝗔”, “𝗾𝗥𝗲𝗰𝗲𝗶𝗽𝘁”. Jaunieši projektā piedalījās ar dažādām idejām, kuras palīdzēja realizēt piesaistītie komandu vadītāji un mentori.  Komandas veica gan tirgus izpēti, potenciālo klientu aptaujāšanu, dažādus pētījumus, devās pieredzes apmaiņas braucienos, piedalījās apmācībās un darīja vēl daudz ko citu, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus.  ​𝗞𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 “𝗞𝗢𝗭𝗔” pārstāves veidoja funkcionālas auduma somas, kuras lieliski iederētos ikviena ikdienas gaitās – tās...
Read more...

Projekta “MaKE IT” tīklošanās pasākums un hakatons – MaKE IT Hack

            Iesaistoties visiem projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” partneriem un komersantiem, 2022. gada 16. februārī tiek organizēts kompetenču gadatirgus, 18., 19. februārī Hakatons.             Studējošo tīklošanās pasākuma laikā studējošajiem būs iespēja iepazīties ar komersantiem kopīgu ideju īstenošanai, kā arī prezentēt savas idejas, lai piesaistītu komandas biedrus.             Savukārt Hakatona laikā 18., 19. februārī studenti veidos komandas un novērtēs izvēlētās idejas potenciālu, lai sekmētu studējošo pieteikumu sagatavošanu un dalību inovāciju programmā Make IT....
Read more...

MaKE IT jauniešu komanda “LaMaKu” prezentē sava projekta rezultātus starptautiskai auditorijai Kiprā

            Š.g. jūlijā Kiprā, Limassol pilsētā norisinājās ERASMUS+ projekta “STREAMpreneur” jaunatnes darbā iesaistīto pārstāvju no Itālijas, Vācijas, Kipras un Latvijas apmācības par 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌 (S-science, T-technology, E-engineering, A-art, M–math) pieejas ieviešanu darbā ar jauniem un uz uzņēmējdarbību orientētiem cilvēkiem.             Lielu atsaucību starptautiskajā auditorijā guva MaKE IT komandas “LaMaKu” prezentētā ideja “Interaktīvas mācību metodes pēc-Covid jauniešiem”, īpaši izceļot matemātikas nozīmību ikviena cilvēka dzīvē. Realizētā ideja ir viens no uzskatāmiem un inovatīviem STREAM koncepcijas ieviešanas piemēriem. Ar labo praksi un ERAF projektu...
Read more...

MaKE IT 2. cikla sākums

            Oktobrī noslēdzās pieteikšanās projekta “MaKE IT” pieteikšanās 2. kārtai. 2. kārtā piedalīsies un savas radošās un inovatīvās biznesa idejas realizēs jau lielāks skaits talantīgu jauniešu – 33 komandas. No tām 8 ir lielo grantu komandas un 25 mazo grantu komandas. Projekta ietvaros tiks attīstītas jaunas tehnoloģijas un produkti, risināti svarīgi sabiedrības problēmjautājumi un attīstītas studentu Start-up biznesa idejas.             Šajā ciklā Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu pārstāv 4 komandas – komandas “𝗞𝗢𝗭𝗔” dalībnieki veidos funkcionālās auduma somas, komanda “𝗤𝗥𝗲𝗰𝗲𝗶𝗽𝘁”...
Read more...

Apmācības par dzimumu līdztiesību pārmaiņu vadībā EQUALS-EU inkubatora programmas dalībniekiem no visas pasaules

2023. gada 10. februāra vakarā Zoom platformā notika projekta EQUALS-EU inkubatora programmas pēdējais seminārs par tēmu "Gender and Change Management" jeb "Pārmaiņu vadība un dzimumu līdztiesība". Apmācības vadīja Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta projektu vadītājs Renārs Raubišķis. 90 minūtes ilgās darbnīcas sākumā ievadvārdus teica Institūta direktore Dr. Ņina Linde un projekta darba pakotnes vadītāja Anne Igeltjorna (Anne Igeltjørn) no Global Universal Design Commission Europe (GUDC) / Inclusive Creation (Norvēģija). Diskusijas dalībnieki tika iepazīstināti ar pārmaiņu vadības modeļiem un procesiem, kā...
Read more...

Ekonomikas institūta analītiskie raksti publicēti Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas institūta grāmatās

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts aicina iepazīties ar mūsu pētnieku rakstiem, kas 2022. gadā publicēti China-CEE Institute (Ķīnas-Centrālās un Austrumeiropas institūts) rakstu krājumos. "China-CEE Institute" izveidoja Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmija (Chinese Academy of Social Sciences), kas reģistrēta kā bezpeļņas organizācija Budapeštā, Ungārijā. "China-CEE Institute" veido saites un stiprina partnerattiecības ar akadēmiskajām iestādēm un "think- tanks" Ungārijā un citās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs. Tā aicina zinātniekus un pētniekus šajās valstis veikt kopigus pētījumus, lauka pētījumus, seminārus un lekciju ciklus, dažas apmācības...
Read more...

Projekta MaKE IT aktualitātes 2022. gada nogalē

Projekta MaKE IT aktualitātes 2022. gada nogalē Šī gada oktobrī noslēdzās Ekonomikas un kultūras augstskolas projekta “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)” (Nr. 1.1.1.3/21/A/003) pieteikšanās 2. kārtā. Tika saņemti 33 pieteikumi -  8 lielo grantu un 25 mazo grantu pieteikumi. Komandu dalībnieki tika iepazīstināti ar atbalstu un stipendijām, kuru ir iespēja iegūt lielo un mazo grantu komandām. No iesniegtajiem pieteikumiem 24 attiecās uz uzņēmumu vajadzībām, pieci - sabiedrībai svarīgiem problēmjautājumiem un septiņi pieteikumi paredz...
Read more...