Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » News

LZA Ekonomikas institūta darba rezultāti ir iekļauti ANO Ekonomikas un Sociālo lietu padomes ziņojumā

Apvienoto Nāciju organizācijas Ekonomikas un Sociālo lietu padomes (ECOSOC) 2020. gada jūlijā ziņojumā atzinīgi novērtēts III Starptautiskā Ekonomikas Foruma darbs, ko rīkoja LZA Ekonomikas institūts Rīgā, 2019. gada 31.oktobrī un 1. novembrī, ar valsts pētījumu programmas projekta INTERFRAME-LV atbalstu. Forumā piedalījās 170 dalībnieki no 22 valstīm, ieskaitot 12 valstu vēstniekus un 56 runātājus no 10 valstīm. Īpaši pozitīvi tika raksturota jauniešu iesaiste Foruma darbā un tā starptautiskā dimensija, kas varētu kalpot kā turpmākais ieguldījums ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķu sasniegšanā. Ekonomikas...
Read more...

Институт экономики ЛАН представил в Минюст и Государственную земельную службу предложения по порядку расчета новой кадастровой стоимости

Институт экономики Латвийской академии наук представил свое заключение о новом проекте кадастровой стоимости, разработанном Министерством юстиции (МТ) и Государственной земельной службой (ГЗС) при участии Кабинета министров о «Положении о кадастровой стоимости, база на 2022, 2023, 2024 и 2025 годы» в ходе общественных слушаний. Согласно новой методике, планируется увеличить кадастровую стоимость в среднем более чем в 2 раза в условиях, когда цены на жилье в Латвии выросли более чем в 1,4 раза с 2015 года, и это один из самых больших...
Read more...

LZA Ekonomikas institūts iesniedza Tieslietu ministrijā un Valsts zemes dienestā priekšlikumus par jaunās kadastrālās vērtības aprēķināšanas kārtību

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts iesniedza savu viedokli par Tieslietu ministrijas (TM) un Valsts zemes dienesta (VZD) izstrādāto jauno kadastrālo vērtību projektu, piedaloties Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam" publiskajā apspriešanā. Saskaņā ar jaunu metodiku, kadastrālo vērtību paredzēts palielināt vidēji vairāk kā 2 reizes apstākļos, kad Latvijā mājokļu cenas kopš 2015. gada ir palielinājušās vairāk kā 1,4 reizes un tas ir viens no lielākajiem pieaugumiem visā ES un OECD valstīs. Kadastrālās...
Read more...

Представители Института экономики ЛАН встречаются с пожилыми людьми из домов престарелых, чтобы узнать больше об их потребностях

В пятницу директор Института экономики ЛАН д-р Нина Линде и ученый секретарь института Полина Колобова, которые представляют список Союза зеленых и крестьян на выборах в Рижский муниципалитет, встретились с жителями и сотрудниками центра социальной помощи "Лиепа" для выяснения реальных потребностей латвийских пожилых людей. Во время встречи соблюдались меры эпидемиологической безопасности. Каждый латвийский пенсионер заслуживает полной старости. К сожалению, статистика показывает, что Латвия занимает первое место среди пожилых людей в Европе, подверженных риску бедности - доля пожилых людей, которым грозит бедность...
Read more...

LZA Ekonomikas institūta pārstāvji tiekas ar pansionātu senioriem, lai izzinātu viņu vajadzības

Piektdien, LZA Ekonomikas institūta direktore Dr. Ņina Linde un Institūta zinātniskā sekretāre Poļina Kolobova, kas pārstāv Zaļo un zemnieku savienības sarakstu Rīgas pašvaldību vēlēšanās, tikās ar sociālā aprūpes centra “Liepa” iemītniekiem un darbiniekiem, lai izzinātu Latvijas senioru patiesas vajadzības. Tikšanās laikā tika ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi. Ikviens Latvijas seniors ir pelnījis pilnvērtīgas vecumdienas. Diemžēl, statistika rāda, ka Eiropas valstu senioru starpā, kas pakļauti nabadzības riskam, Latvija ieņem pirmo vietu – nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto senioru īpatsvars 2019. gadā...
Read more...

Ценность нового кадастра недвижимости – некомпетентность правительства или высокомерие? Статья профессора Ванаги и профессора Нины Линде в журнале Открытый город

Институт экономики ЛАН представил свое заключение по проекту новой кадастровой стоимости, разработанному Министерством юстиции и Государственной земельной службой при участии проекта постановления Кабинета министров «Положение о базе кадастровой стоимости на 2022, 2023, 2024 и 2025 годы» в ходе общественных консультаций. Согласно новой методологии, планируется увеличить кадастровую стоимость в среднем более чем в 2 раза в условиях, когда цены на жилье в Латвии выросли более чем в 1,4 раза с 2015 года, и это один из самых больших приростов во всех...
Read more...

auna NĪ kadastra vērtība – valdības nekompetence vai augstprātība? Prof. Vanaga un asoc. prof. Nina Linde raksts žurnālā “Atvērta pilsēta”

LZA Ekonomikas Institūts iesniedza savu viedokli par Tieslietu ministrijas (Tieslietu Ministrija) un Valsts zemes dienesta (Valsts Zemes Dienests) izstrādāto jauno kadastrālo vērtību projektu, piedaloties Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam" publiskajā apspriešanā. Saskaņā ar jaunu metodiku, kadastrālo vērtību paredzēts palielināt vidēji vairāk kā 2 reizes apstākļos, kad Latvijā mājokļu cenas kopš 2015. gada ir palielinājušās vairāk kā 1,4 reizes un tas ir viens no lielākajiem pieaugumiem visā ES un OECD valstīs....
Read more...

Нина Линде: Низкие пенсии – следствие не Рижского самоуправления, а социальной политики государства

Д-р Нина Линде, директор Института экономики ЛАН, рассказывает о результатах демографических прогнозов Института и других проблемах развития Риги газете Neatkarīgā Rīta. Полную публикацию можно найти на сайте Neatkarīga.

Институт экономики ЛАН назвал основные факторы успеха в борьбе Латвии с COVID-19

Директор Института экономики ЛАН д-р Нина Линде приняла участие в онлайн-семинаре экспертов: «Перспективы Латвии в условиях пандемии: восстановление экономики и будущее политики ЕС», организованном Польским институтом международных отношений (ПИМО) для презентации взглядов института экономики на опыт Латвии в условиях пандемии. В семинаре также приняли участие Алисе Балоде, заместитель посла Постоянного представителя Латвийской Республики в Европейском Союзе; Кинга Рас, главный эксперт Польского института международных отношений в странах Балтии, и Лукаш Юрчишин, директор брюссельского офиса ПИМО. Во время панельной дискуссии Нина Линде...
Read more...