Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » News

LZA Ekonomikas institūts nosauc galvenos veiksmes faktorus Latvijas cīņā ar COVID-19

LZA Ekonomikas institūta direktore Dr. Ņina Linde piedalījās tiešsaistes ekspertu seminārā: “Latvijas perspektīvas pandēmijā: ekonomikas atveseļošanās un ES politikas nākotne”, ko organizēja Polija Starptautisko attiecību institūts (PISM), lai prezentētu Ekonomikas institūta viedokli par Latvijas pieredzi pandēmijas apstākļos. Pārējie semināra dalībnieki bija Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienības vietniece vēstniece Alise Balode; galvenā Polijas Starptautisko attiecību institūta eksperte Baltijas valstīs Kinga Ras un PISM Briseles biroja direktors Lukasz Jurczyszyn. Paneļdiskusijas laikā Ņina Linde sniedza prezentāciju par Latvijas pieredzi cīņā pret vīrusu....
Read more...

COVID-19 создан человеком, говорит вирусолог по медицине, лауреат Нобелевской премии

Французский вирусолог Люк Антуан Монтанье (1932 г.), получивший Нобелевскую премию по медицине за обнаружение ВИЧ в 2008 г., утверждает, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, является искусственным. Полную версию публикации можно найти на сайте информационного агентства.

Обзоры экосистемы исследований стратегии умной специализации

Министерство образования и науки опубликовало аналитические отчеты о развитии исследовательской экосистемы в каждой области Стратегии интеллектуальной специализации (RIS3), а также в социальных и гуманитарных науках (область с горизонтальным влиянием на RIS3) за период 2014 г. - 2018. Публикация доступна на сайте Министерства образования и науки.

Viedās specializācijas stratēģijas pētniecības ekosistēmu pārskati

Izglītības un zinātnes ministrija ir publicējusi analītiskus pārskatus par pētniecības ekosistēmas attīstību katrā Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomā, kā arī Sociālajās un humanitārajās zinātnēs (jomā ar horizontālu ietekmi uz RIS3) 2014.-2018.periodā. Publikācija ir pieejama Izglītības un Zinātnes ministrijas vietnē.

Без пчел сельское хозяйство может прийти в упадок

Нина Линде, руководитель Института экономики Латвийской Академии Наук, рассказывает о ситуации и перспективах в экономике Латвии и о влиянии COVID-19 на национальную экономику, а также об угрозе для пчеловодства. Подробный разговор можно найти в национальной газете DIENA.

Bez bitēm pārējā lauksaimniecība var piedzīvot kritumu

Par situāciju un perspektīvām Latvijas ekonomikā un COVID-19 ietekmi uz tautsaimniecību, kā arī biškopības nozares apdraudējumu, "Dienas" intervijā stāsta Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta vadītāja Ņina Linde. Detalizēta saruna atrodama nacionālajā laikrakstā DIENA.

Ежегодник Латвийской Академии наук за 2020 год вышел на английском языке!

Ежегодник Латвийской академии наук 2020 издан на английском языке! Цель публикации - познакомить мировых ученых с исследованиями латвийских ученых и способствовать сотрудничеству с зарубежными учреждениями. Ознакомиться с Ежегодником можно на сайте Латвийской академии наук. Новое издание содержит более 40 статей, в том числе статью Института экономики ЛАН о сотрудничестве с Китайской академией социальных наук.

Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata 2020 ir izdota angļu valodā!

Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata 2020 ir izdota angļu valodā! Publikācijas mērķis ir iepazīstināt pasaules zinātniekus ar Latvijas zinātnieku pētījumiem un veicināt sadarbību ar ārvalstu institūcijām. Ar gadagrāmatu var iepazīties Latvijas Zinātņu akadēmijas mājas lapā. Jaunajā izdevumā ir vairāk nekā 40 rakstu, tostarp LZA Ekonomikas institūta raksts par sadarbību ar Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmiju.