News – Page 2 of 4 – Institute of Economics
Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Home » News

News (42)

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts dibina sadarbību ar Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts parakstīja sadarbības memorandu ar Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu ar mērķi veicināt savstarpēju sapratni un labumu, un draudzīgu sadarbību. Delegāciju no Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta pārstāvēja  prof. Pei Changhong, Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūta bijušais direktors, prof. Liu Xiahui, Journal of Economic Research galvenais redaktors, Dr. Xie Qian, Journal of Economic Research galvenā redaktora vietnieks, un Dr. Chen Xiaoliang, Ekonomikas institūta docents. Tā...
Read more...

Ķīnas un Latvijas sadarbība pētniecības un investīciju jomā

LZA Ekonomikas institūts sadarbībā ar Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu aicina uz apaļā galda diskusiju “Ķīnas un Latvijas sadarbība pētniecības un investīciju jomā” š.g. 6. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijā. Diskusijas mērķi: 1) iepazīstināt auditoriju ar pašreizējo ekonomisko situāciju Ķīnā un zinātnes ieguldījumu Ķīnas ekonomiskajā izaugsmē; 2) apspriest un definēt Latvijas un Ķīnas sadarbības iespējas pētniecības un investīciju jomā.

Ekonomikas institūts pabeidza apjomīgo pētījumu par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas ieviešanas iespējām Latvijā un Lietuvā. Aicinām iepazīties ar rezultātiem!

Pētījuma autori Dr. Jānis Vanags, Dr. Ņina Linde, Dr.. Baiba Rivža un doktorante Linda Sūniņa veica uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas analīzi efektīvai uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju sadarbībai Latvijā un Lietuvā un analītiski izvērtēja Latvijas un Lietuvas uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju darbības un sadarbības efektivitāti izpētes teritorijā.

Nobela prēmija ekonomikā šogad piešķirta par klimata pārmaiņu un tehnoloģisko inovāciju ietekmes izpēti

Nobela prēmija ekonomikā šogad piešķirta diviem ASV zinātniekiem – Viljamam Nordhausam un Polam Romeram par klimata pārmaiņu un tehnoloģisko inovāciju ietekmes izpēti. Jeila universitātes profesoram V. Nordhausam prēmija piešķirta "par klimata pārmaiņu integrēšanu ilgtermiņa makroekonomiskajā analīzē", bet Ņūjorkas Universitātes Sterna biznesa skolas profesoram P. Romeram - "par tehnoloģisko inovāciju integrēšanu ilgtermiņa makroekonomskajā analīzē". Nobēla prēmijas laureāti ekonomikā ir tādi pasaulslaveni zinātnieki kā Pols Krugmans, Fridrihs von...
Read more...

LZA Ekonomikas institūta veikts pētījums par veselības tūrisma attīstības perspektīvām norāda uz Latvijas medicīnas pakalpojumu augstu konkurētspēju

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts pēc Latvijas kūrortpilsētu asociācijas pasūtījuma no 2017. gada decembra līdz 2018. gada jūlijam veica tirgus pētījumu par Latvijas veselības tūrisma attīstības perspektīvām Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Apvienotās Karalistes unĪrijas iedzīvotājiem. Tirgus pētījumā tika izanalizētas ārvalstu iedzīvotāju pieprasījums pēc medicīnas pakalpojumiem Latvijā ar mērķi palielināt Latvijas medicīnas pakalpojumu pieejamību un pievilcību ārvalstu tūristiem. Pētījumā ir noteikti virzieni, kuros būtu vispiemērotāk un efektīvāk strādāt Latvijas veselības tūrisma sabiedrībām. Tirgus...
Read more...

Ekonomikas Institūts ir apstiprināts kā atbilstošs pētniecības organizācijas statusam

LZA Ekonomikas Institūts ir apstiprināts kā atbilstošs pētniecības organizācijas statusam 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursos saskaņā ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu. Ar plašāko informāciju var iepazīties LZP mājaslapā.  Ņemot vērā nosacījumus valsts pētījumu programmu konkursos, zinātniskajām institūcijām, kuras Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajos 2018. gada pirmajā un otrajā fundamentālo un lietišķo pētījumu konkursos ir apstiprinātas kā atbilstošas pētniecības organizācijas definīcijai (MK 04.09.2018. noteikumu Nr. 560 2.12....
Read more...

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūta direktore Ņina Linde startē 13. Saeimas vēlēšanās

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas Institūta direktore Dr. Ņina Linde šajās vēlēšanās startē no Zaļo un Zemnieku savienības sarakstā kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu prof. Ojāru Spārīti.  "Esmu pārliecināta, ka Latvijas no dabas ir radīta kā viesmīlīga zeme uzņēmējdarbībai un laimīgai, veselīgai dzīvei un pašrealizācijai! Esmu pārliecināta, ka mūsu lielāka nacionālā bagātība ir mūsu cilvēki - zemi un mežus mīlošie lauksaminieki un mežsaimnieki, prasmīgie amatnieki, aizrautīgi...
Read more...

Māris Kučinskis: Kā valdības vadītājs paužu savu atbalstu iniciatīvām rīkot forumus, kur diskutē zinātnieki un uzņēmēji

Māris Kučinskis: "Kā valdības vadītājs paužu savu atbalstu iniciatīvām rīkot forumus, seminārus, kuros vienā telpā, pie viena galda apspriežas, viens otru informē, diskutē zinātnieki un uzņēmēji. Šādas iniciatīvas ir svarīgas, lai ilgtermiņā veicinātu Latvijas tautsaimniecības transformāciju, produktivitāti, ilgtspējīgas investīcijas un eksporta ieņēmumu palielināšanos. [...] Jau vairākkārt esmu uzsvēris, ka digitalizācija ir mūsu ikdiena un nākotne. Runa ir par datos balstītas nācijas konceptu, kurā, balstoties uz...
Read more...

Nākotnē kāpinot veselības un sociālās aprūpes izdevumus, jādomā par fiskālo ilgtspēju

Fiskālā ilgtspēja apzīmē valdības spēju turpinot nākotnē pašreizējo ieņēmumu un izdevumu politiku pildīt izdevumu un finansiālās saistības, vienlaikus neradot nekontrolējamu valsts parāda pieaugumu. Šogad veiktā fiskālās politikas analīze liecina, ka izaicinājumi būs jāpiedzīvo gan sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā, gan valsts parāda apkalpošanā. Šogad izstrādātajā Fiskālās ilgtspējas ziņojumā, kurā Fiskālās disciplīnas padome (Padome) kopā ar ekspertiem no Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta analizējusi iespējamo Latvijas ekonomikas attīstību periodā no 2017....
Read more...

LZA Ekonomikas institūts veic jaunu pētījumu par veselības tūrismu

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts sadarbībā ar biedrību “Latvijas kūrortpilsētu asociācija” un “Latvijas veselības tūrisma klasteri” veic tirgus izpēti par medicīnas pakalpojumu tirgu Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, Lielbritānijā un Īrijā, lai noteiktu tos medicīnas un veselības tūrisma pakalpojumus, kuri varētu būt saistoši un pievilcīgi šajās valstīs dzīvojošiem un lai mērķtiecīgi īstenotu tālāk izstrādājamo Latvijas veselības tūrisma mārketinga plānu.  Izpētes rezultātā būs pieejama informācija par medicīnas pakalpojumiem un...
Read more...