Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » News » Norisinās EQUALS-EU fokusgrupas diskusija par dzimumu līdztiesību sociālo inovāciju ekosistēmās

Norisinās EQUALS-EU fokusgrupas diskusija par dzimumu līdztiesību sociālo inovāciju ekosistēmās

Piektdien, 2022. gada 11. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē notika fokusgrupas diskusija par dzimumu līdztiesību inovāciju ekosistēmās Latvijā. Fokusgrupas diskusija norisinājās Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” projekta “EQUALS-EU: Eiropas reģionālā partnerība dzimumu līdztiesībai digitālajā laikmetā”  pirmās darba pakotnes ietvaros.

Diskusijā piedalījās Latvijas Universitātes asoc. prof., dzimtes pētniece, Dr. Marita Zitmane, Ekonomikas un kultūras augstskolas docents, Eiropas Komisijas eksperts, Mg. Edgars Čerkovskis, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijas locekle, Dr. Aija Sannikova, biedrības “ZINIS” valdes priekšsēdētāja Vita Brakovska, soc. uzņēmuma “Sonido” dibinātāja Inga Muižniece, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta direktore Dr. Ņina Linde un sociālās iniciatīvas “piedeRĪGA” komunikācijas un sociālo jautājumu speciāliste Līna Kalniņa. Diskusiju moderēja LZA Ekonomikas institūta projektu vadītājs Renārs Raubišķis.

Diskusijas dalībnieki divu stundu garumā apsprieda 2021. gadā veiktās uzņēmēju aptaujas rezultātus, kuras rezultātā tika apkopoti dati par Latvijas sociālo inovāciju ekosistēmām un dzimumu līdztiesības dimensiju tajās. Aptaujas rezultāti un analīze būs pieejama brīvpieejā 2023. gada janvārī, kad darba pakotnes noslēgumā tiks publicēts politikas pārskats par dzimumu līdztiesību iekļaujošas inovācijas ekosistēmas veicināšanu un gadījumu izpētes apkopojums, kurā izklāstīti galvenie dzimumu līdztiesības IKT jomā virzītāji un sasniegumi vairāk nekā 20 valstīs Eiropā un pasaulē.