Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » Par institūtu » Misija

Misija

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts (Institūts) ir reģistrēts 2006. gada 23. janvārī LR Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūtu reģistrā kā zinātniski pētniecisks institūts. Institūta darbība un aktivitātes ir orientētas uz Latvijai nozīmīgu tautsaimniecisku problēmu izpēti, meklējot un radot inovatīvus un zinātniski pamatotus risinājumus.

Šobrīd Institūts ir Latvijā viens no vadošajiem tautsaimniecības pētniecības centriem ar plašām sadarbības saitēm Eiropā un citās pasaules valstīs, kas spēj sniegt uz pētījumiem balstītu kompetentu viedokli par notiekošajiem procesiem Latvijas, Baltijas un Eiropas tautsaimniecībā, kā arī iezīmēt nākotnes virzību.

Institūta misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību reģionos un valstī kopumā, sniedzot uz pētījumiem balstītus, kompetentus vērtējumus un viedokļus par notiekošajiem procesiem Latvijas, Baltijas un Eiropas tautsaimniecībā, kā arī ieteikumus par tautsaimniecības attīstības iespējām.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts ir stabila, neatkarīga zinātniskā organizācija, kas:

uzkrāj un analizē informāciju par tautsaimniecībai aktuāliem jautājumiem;
veic zinātniskus pētījumus ekonomikā un citās sociālo zinātņu nozarēs, kā arī starpdisciplinārās jomās;
sniedz informatīvu, metodisku un zinātnisku atbalstu pētniecībai sociālajās zinātnēs;
veic neatkarīgu, kvalificētu analīzi un novērtējumu valsts institūciju sagatavotajiem likumprojektiem ekonomikas jomā;
sniedz konsultācijas par sociāli ekonomiskās attīstības procesiem valstī, reģionos, organizācijās;
izstrādā rekomendācijas tautsaimniecības politikas veidošanai un īstenošanai;
informē valdību un sabiedrību par situāciju tautsaimniecībā un iespējamiem attīstības virzieniem;
sekmē izgudrojumu komercializāciju un sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem;
izstrādā un vada Eiropas Savienības un citus starptautiskus projektus;
organizē apaļā galda diskusijas, konferences, ekonomikas forumus un citas zinātniski izglītojošas aktivitātes.