Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » Par institūtu » Vakances

Vakances

PRAKSES IESPĒJA uz pilnu vai pusslodzi Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institutā.

NEPIECIEŠAMS:

 • maģistrants vai doktorants (vēlams sociālās zinātnēs, īpaši ekonomikā)
 • prasme apkopot un strādāt ar informāciju
 • interese un iepriekšēja pieredze pētniecībā
 • zināšanas un/vai pieredze ES un citu projektu pieteikumu gatavošanā
 • spēja veidot lietišķās attiecības
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas
 • atbildība, precizitāte un spēja kalpot

 

PIENĀKUMI:

 • dalība zinātniskajās diskusijās un to organizācijā
 • izejas datu un informācijas atlase, analīze un apstrāde
 • ES projektu un citu konkursu pieteikumu sagatavošana
 • pētijumu anketu un aptauju izveide
 • asistēšana zinātniekiem ikdienas procesos
 • darbs ar literatūru un citiem informācijas avotiem
 • pētījumu / projektu / pieteikumu noformēšana
 • sadarbības koordinēšana
 • atskaišu sagatavošana, lietvedības kārtošana
 • u.c.

 

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • perspektīvu un izaicinājumiem bagātu praksi
 • prakses vietu Rīgas centrā
 • pieredzi, personīgās izaugsmes un attīstības iespējas
 • iespēju piedalīties zinātniskajās diskusijās un konferencēs
 • aktīvu līdzdalību zinātniskajos procesos
 • iespēju saņemt apmaksātu darbavietu pēc sekmīgas prakses beigām

 

Prakses uzsākšana: pēc vienošanās

Prakses ilgums: pēc vienošanās

Prakses vieta: Akadēmijas laukums 1, Rīga

 

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz ei@lza.lv.

Kontakttālrunis: 20207092