Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » Par institūtu » Vēsture

Vēsture

Izveidošana

Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts ir dibināts 1946. gadā. Sākotnēji, līdz 1958. gada maijam Institūts atradās Smilšu ielā 1, pēc tam pārcēlās uz Latvijas Zinātņu akadēmijas Augstceltni, toreizējā Turgeņeva ielā 19, kas 1996. gadā ieguva nosaukumu Akadēmijas laukums 1. Institūts tika izveidots ar mērķi pētīt aktuālas tautsaimniecības attīstības un citas sociāli ekonomiskās problēmas.

Pakāpeniska veidošanās

Institūtam pakāpeniski veidojoties, tā darbinieku skaits padomju laikā pieauga no dažiem desmitiem līdz pāri pusotram simtam. Galvenie zinātniski pētnieciskie virzieni bija: politiskā ekonomika, tautsaimniecības attīstības kompleksās programmas, rūpniecības ekonomika, lauksaimniecības ekonomika, demogrāfija, ražošanas spēku attīstība un izvietojums tautsaimniecībā, rūpniecības un lauksaimniecības attīstības problēmas, agrāri rūpnieciskais komplekss, transports u.c.

Jaunais periods

Par jaunu laika periodu Ekonomikas institūta darbībā uzskatāms 1999. gads. Šajā gadā zinātnieki pieņēma lēmumu par valsts institūta pārveidošanu valsts un privātā īpašuma formā, apvienojot to ar pašu zinātnieku dibinātu privātu institūtu ar līdzīgu nosaukumu – Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts. Paplašinājās un mainījās arī pētījumu loks. Paralēli līdzšinējām tēmām sāka attīstīties tādi pētījumu virzieni, kā reģionālā attīstība, ekonomiskā izaugsme, zināšanu ekonomika u.c

Nepārtrauktība

Raksturīga iezīme Institūta darbībā ir tāda, ka, neskatoties uz lielām un mazām pārmaiņām, darbs Institūtā nekad nav ticis pārtraukts.