Task of the science is to serve
people.

– Tolstoy –

Science is the captain, and
practice the soldiers.

– Leonardo da Vinci –

Frontiers of science are like the
horizon: the more we approach
it, the more it moves away.

– Boiste –

The fantasy is more important
than knowing.

– Albert Einstein –

Science – it means organized
knowledge.

– Spencer –

Freedom for the science the
same as the air for a living soul.

– Poincaré –

Research area of all sciences is
endless.

– Pascal –

System of science must be
looked at as the system of
nature: all in it is endless and
necessary.

– Cuvier –

Scientific plan without working
hypothesis is a skeleton without
living body.

– Hirschfeld-

The main research subject of
mankind is the human.

– Goethe –

All is important in science.

– Heine –

Books must be results of
sciences, but sciences not results
of books.

– Bacon –

Scientist is not the one, who
gives the right answers, but the
one, who asks the right
questions.

– Claude Lévi-Strauss –

The more we will seek for the
truth outside us, the more we
will move away of it. The more
we will be able to understand
who we are, the more the truth
will assert us in ourselves.

– Antonio Meneghetti –

Before being dictated the nature
needs to be obeyed.

– Bacon –

A true scientist is not one who
has more acquired, but one who
has more understood.

– Leibniz –

Science – to know how the
being acts. To know the action
of the being.

– Antonio Meneghetti –

Science is benefactor of
mankind.

– Berthelot –

Sākums » News » Pieteikšanās kārtība MaKE IT projekta 3. ciklam

Pieteikšanās kārtība MaKE IT projekta 3. ciklam

Projekts “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)”

Pieteikšanās kārtība projekta 3. ciklam

Projekta mērķis – palielināt studējošo uzņēmējdarbības spējas, veicinot augstskolu, studentu un komersantu sadarbību.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt:

! Pieteikšanās 3.ciklam ilgst no 04.05.2023. līdz 26.05.2023.

Lai pieteiktos programmai:

  • Studējošais var iesniegt savu ideju, lai atrastu komandu vai sadarbības partneri tās īstenošanai šeit. Pieteiktā ideja nonāks Ideju krātuvē.
  • Ja ir vēlēšanās strādāt pie citu izvirzītām idejām, tad jāiepazīstas ar tām, kas ir pieejamas projekta 1. cikla, 2. cikla un 3. cikla ideju krātuvēs. Ja ideja šķiet interesanta, tad ir jāsazinās ar idejas iesniedzēju, spiežot pogu “Mani interesē” un jāpārrunā iespējas strādāt pie idejas īstenošanas ar idejas iesniedzēju (uzņēmumu, iestādi vai citu studējošo).
  • Ja studentiem jau ir ideja, vai kad ir pārrunāta idejas attīstība ar idejas iesniedzēju un izveidota komanda, tad jāaizpilda pieteikuma forma ar pielikumiem.  

Lūgums pirms pieteikšanās sazināties ar koordinatoru! madara.salnite@eilza.lv

  • Pēc tam jāsagatavo visus nepieciešamos pieteikuma dokumentus: (https://www.makeitstudents.eu/pieteikumu-atlases-dokumentacija)
  • Mazajam grantam – pieteikuma forma (idejas īstenošanas vieta LZA EI), motivācijas vēstule, izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka komandas dalībnieki ir studenti, SVID analīze, laika grafiks, iesaistīto partneru apliecinājumi;
  • Lielajam grantam – pieteikuma forma (idejas īstenošanas vieta LZA EI), motivācijas vēstule, izziņa no augstākās izglītības iestādes, kas apliecina, ka komandas dalībnieki ir studējošie, realizācijas izmaksu tāme, izmaksu pamatojošā dokumentācija, SVID analīze, laika grafiks, iesaistīto partneru apliecinājumi.

Detalizēta informācija par pieteikšanos projektam: https://www.makeitstudents.eu/ka-pieteikties

Aizpildītos dokumentus Word vai PDF formātā nepieciešams nosūtīt uz e-pastu – pieteikties.makeit@augstskola.lv + madara.salnite@eilza.lv līdz 2023. gada 26. maijam!

! Pēc pieteikumu iesniegšanas un saziņas ar koordinatoru komandu sagatavo un iesniedz prezentāciju par savu pieteikumu, prezentē to vērtēšanas komisijai.

Ikvienam ir iespēja uzzināt par to, cik vērtīga un aizraujoša ir piedalīšanās MaKE IT projektā, lasot 1. un 2. cikla komandu pieredzes stāstus:

Projekts “Inovāciju granti studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un IT starpdisciplinārajās jomās (MaKE IT)”, Nr. 1.1.1.3/21/A/003 ilgs 24 mēnešus (22.11.2021.-21.11.2023.). Projektu realizē Ekonomikas un kultūras augstskola, sadarbībā ar partneriem – Ekonomikas un kultūras augstskolas fondu, BANKU AUGSTSKOLU, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, ALBERTA KOLEDŽU, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu un SIA “EUROLCDS”.

Projekta Nr. 1.1.1.3/21/A/003 kopējie attiecināmie izdevumi ir 1 075 534,72 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 900 000,00 EUR (83,68%), bet privātais finansējums – 175 534,72 EUR (16,32 %).